Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a Národním centrem Stavebnictví 4.0 vyhlašují veřejnou soutěž o titul „Stavební firma roku”. Do soutěže se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty. 

Soutěž probíhá ve 3 kategoriích:

I. kategorie firem 1–49 zaměstnanců
II. kategorie firem 50–249 zaměstnanců
III. kategorie firem od 250 zaměstnanců

Výsledky soutěže budou publikovány mediálními partnery soutěže. Soutěž o titul „Stavební firma roku" je koncipována tak, aby splněním jejích podmínek byl učiněn vstup do společenství renomovaných a perspektivních firem.

Podmínky soutěže

Přihláška do soutěže

Účastnický poplatek uhraďte na ČSOB č.ú. 684676/0300 var.s. xxxxxxxx, kde xxxxxxxx je vaše IČ
Po zaplacení poplatku Vám daňový doklad zašleme obratem.

Vyplněnou přihlášku zašlete do 30.8. 2023 na adresu:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1 – Nové Město 

nebo

matyasova@sps.cz