baner_web_stavebnictvi_1920x768px.jpg

Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti

Svaz podnikatelů ve stavebnictví a SEKURKON s.r.o. vás zvou na on-line konferenci

“Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti”,

která se uskuteční v úterý 25. května 2021 od 9.00 hod.

Do panelu přednášejících a diskutujících v TV studiu O2 Universum zasedne i ministr dopravy Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA či jeho zástupce.

Konference se rovněž zúčastní ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitel Správy železnic, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a zástupci soukromého dodavatelského sektoru.

Diskuzi, jejíž náplní bude shrnutí zkušeností z pilotních projektů a seznámení se stavem přípravy pilotních projektů BIM v investorských organizacích resortu dopravy, bude moderovat Daniela Písařovicová.  

Ministr dopravy udělil konferenci čestnou záštitu.

Konferenci můžete sledovat on-line ZDARMA bez registrace. 

Dopolední program jsme rozdělili do čtyř bloků, kde detailně projdeme oblasti související se zaváděním metody BIM v investorských organizacích resortu.Těšit se na ně můžete v tomto pořadí:

9.00  Zahájení konference

Blok 1: Informační modely, grafický a informační standard

9.10 – 10.00

Blok 3: 4D, 5D

10.50 – 11.40

 • stav IFC, datový standard (SFDI x ČAS)

 • způsob zpracování (funkční vzorky)

 • grafická a informační podrobnost (vazba na výkresovou dokumentaci)

 • HMG informace v modelu, požadavky na jednotlivé stupně PD

 • HMG způsob zpracování (export/import)

 • 5D – informace v modelu, vazba na stávající oceňovací základny, API

 • 5D – způsob zpracování v jednotlivých stupních PD (DUR, DSP, PDPS)

Blok 2: CDE – Common Data Environment

10.00 – 10.50

Blok 4: Zadávání

11.40 - 12.30

 • způsob zajištění – objednatel x zhotovitel

 • licenční podmínky

 • požadavky na funkcionalitu

 • API rozhraní 

 • dokumenty potřebné pro technickou specifikaci

 • nové role a potřeby komunikace

 • požadavky státní správy ovlivňující BIM projekty

 • vazba na státní správu  

12.30-12.40 Přestávka

Blok 5: Diskuse vedení resortu Ministerstva dopravy ČR, investorských organizací a zhotovitelů

12.40 – 14.00

Účast v tomto bloku předběžně potvrdil ministr dopravy ČR nebo jeho zástupce, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitel Správy železnic a ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

 • shrnutí zkušeností z pilotních projektů
 • seznámení se stavem přípravy v investorských organizacích
 • jak dál?  

 14.00 Závěr konference

Ve spolupráci s:

Hlavní partneři:
Pořadatel:
Organizátor:

Mediální partneři:

Pozn.: Pořadatel konference si vyhrazuje právo na změnu programu

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Michal Sirovátka

Tel: +420 724 365 943

sirovatka@sekurkon.cz