baner_web_stavebnictvi_1920x768px.jpg

Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti

Svaz podnikatelů ve stavebnictví a SEKURKON s.r.o. vás zvou na on-line konferenci

“Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti”,

která se uskuteční v úterý 25. května 2021 od 9.00 hod.

Do panelu přednášejících a diskutujících v TV studiu O2 Universum zasedne i ministr dopravy Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA či jeho zástupce.

Konference se rovněž zúčastní ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitel Správy železnic, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a zástupci soukromého dodavatelského sektoru.

Diskuzi, jejíž náplní bude shrnutí zkušeností z pilotních projektů a seznámení se stavem přípravy pilotních projektů BIM v investorských organizacích resortu dopravy, bude moderovat Daniela Písařovicová.  

Ministr dopravy udělil konferenci čestnou záštitu.

Konferenci můžete sledovat on-line ZDARMA bez registrace. 

Dopolední program jsme rozdělili do čtyř bloků, kde detailně projdeme oblasti související se zaváděním metody BIM v investorských organizacích resortu.Těšit se na ně můžete v tomto pořadí:

9.00  Zahájení konference - Ing. Jiří Nouza

Blok 1: Informační modely, grafický a informační standard

9.10 – 10.15

Blok 3: 4D, 5D

11.00 – 11.45

úvodní prezentace Ing. Martin Sirotek

Ing. Stanislav Vitásek, Správa železnic, státní organizace

Ing. Jaromír Manďák, Ředitelství vodních cest

Ing. Josef Šejnoha, Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Kateřina Schön, ČAS - Česká agentura pro standardizaci

Ing. Ivan Pomykáček 

ng. Jan Vlček

Ing. Jiří Buneš

Ing. Zdeněk Fulka 

úvodní prezentace Ing. František Benč, Ph.D.

Ing. Stanislav Vitásek, Správa železnic, státní organizace

Ing. Jaromír Manďák, Ředitelství vodních cest

Ing. Josef Šejnoha, Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Kateřina Schön, ČAS - Česká agentura pro standardizaci  

Ing. Jan Vlček Ing.

Ivan Pomykáček

Ing. Zdeněk Fulka

Ing. Martin Sirotek

 • stav IFC, datový standard (SFDI x ČAS)

 • způsob zpracování (funkční vzorky)

 • grafická a informační podrobnost (vazba na výkresovou dokumentaci)

 • HMG informace v modelu, požadavky na jednotlivé stupně PD

 • HMG způsob zpracování (export/import)

 • 5D – informace v modelu, vazba na stávající oceňovací základny, API

 • 5D – způsob zpracování v jednotlivých stupních PD (DUR, DSP, PDPS)

Blok 2: CDE – Common Data Environment

10.15 – 11.00

Blok 4: Zadávání

11.45 - 12.30

úvodní prezentace Ing. Miroslav Kohout

Ing. Stanislav Vitásek, Správa železnic, státní organizace

Ing. Jaromír Manďák, Ředitelství vodních cest

Ing. Josef Šejnoha, Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Kateřina Schön, ČAS - Česká agentura pro standardizaci  

Ing. Martin Sirotek

Ing. Jaroslav Veselý

Ing. Jiří Buneš

Ing. František Benč, Ph.D.

úvodní prezentace Ing. Rudolf Vyhnálek,Ph.D.

Ing. Stanislav Vitásek, Správa železnic, státní organizace

Ing. Jaromír Manďák, Ředitelství vodních cest

Ing. Josef Šejnoha, Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Kateřina Schön, ČAS - Česká agentura pro standardizaci  

Ing. Martin Sirotek

Ing. Ivan Pomykáček

Ing. Jiří Buneš

Ing. Zdeněk Fulka

 • způsob zajištění – objednatel x zhotovitel

 • licenční podmínky

 • požadavky na funkcionalitu

 • API rozhraní 

 • dokumenty potřebné pro technickou specifikaci

 • nové role a potřeby komunikace

 • požadavky státní správy ovlivňující BIM projekty

 • vazba na státní správu  

12.30-12.40 Přestávka

Blok 5: Diskuse vedení resortu Ministerstva dopravy ČR, investorských organizací a zhotovitelů

12.40 – 14.00

Ing. Lenka Hlubučková, náměstkyně ministra dopravy, MD ČR

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státniho fondu dopravní infrastruktury

Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR

Ing. Stanislav Vitásek, Správa železnic, státní organizace

Ing. Lubomír Fojtů,  ředitel Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Kateřina Schön,  ČAS - Česká agentura pro standardizaci  

Ing. Pavel Havlíček

Ing. Marek Svoboda

Ing. František Benč, Ph.D.

 • shrnutí zkušeností z pilotních projektů
 • seznámení se stavem přípravy v investorských organizacích
 • jak dál?  

 14.00 Závěr konference

Ve spolupráci s:

Hlavní partneři:
Partneři:
 

Pořadatel:
Organizátor:

Mediální partneři:

Pozn.: Pořadatel konference si vyhrazuje právo na změnu programu

V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Dagmar Paličková

Tel: +420 602 644 072

palickova@sekurkon.cz