Konference Nové jaderné zdroje 23.9.2021

Konference 23.9.2021

PROGRAM   v pdf ke stažení

Záštitu  nad konferencí  Nové jaderné zdroje  přijal předseda vlády ČR Andrej Babiš.

Registrace účastníků

Zahájení konference

Úvodní slovo - Jiří Nouza, prezident SPS

  8.30

   9.00

BLOK 1: AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY NA NJZ

MODERÁTOR: MARTINA KOCIÁNOVÁ

9.10 - 10.00

Tomáš Ehler, náměstek, MPO ČR

> Zapojení českého průmyslu a stavebnictví do výstavby NJZ

> Připravenost ČR na výstavba NJZ

> Aktuální stav projektů NJ

Tomáš Pleskač, člen predstavenstva, ČEZ, a.s.

> Jaderná energetika jako součást vize 2030 čistá energie zítřka

> Role ČEZ a plnění smluv mezi MPO, ČEZ a EDU II

Petr Závodský, generální ředitel a předseda představenstva, Elektrárna Dukovany II, a. s.

> Organizační příprava na straně investora, výběrové řízení

> Aktuální stav, harmonogram přípravy a výstavby

 Vladimír Poklop, člen představenstva, ÚJV Řež, a.s. 

> Očekávání a možnosti zapojení českých projektantů do přípravy a realizace NJZ v ČR

Komerční přestávka

10.10 - 10.10

BLOK 2: PANEL VÝZKUMNÁ A VZDĚLÁVACÍ ZÁKLADNA ČR

MODERÁTOR: JAN ŽIŽKA

10.10 - 10.25

Petr Konvalinka, předseda, TA ČR

> Zapojení výzkumné základny ČR a Technologické agentury (TA ČR) do procesu přípravy speciálních technologických postupů výstavby

> Význam aktivního zapojení českého průmyslu do výstavby NJZ pro technické školství v ČR

BLOK 3: PANEL STAVEBNÍCH FIREM

MODERÁTOR: JAN ŽIŽKA

10.25 -11.20

Václav Matyáš, SPS

> Zkušenosti z přípravy a realizace JETE

> Konstrukce HVB (hlavního výrobního bloku)

Diskusní panel stavebních firem

Komerční přestávka

11.20 - 11.30

BLOK 4: PANEL TECHNOLOGICKÝCH FIREM

MODERÁTOR: JAN ŽIŽKA

11.30 - 12.25

Josef Perlík, výkonný ředitel, Aliance české energetiky

> Rozsah možností dodávek a spolupráce českých technologických společností

Diskusní panel technologických firem

Komerční přestávka

12.25 - 12.35

BLOK 5: PANEL DODAVATELSKÝCH FIREM
MODERÁTOR: JAN ŽIŽKA

12.35 - 13.30

> EDF
> KHNP
> Westinghouse
> Diskusní panel dodavatelských firem

Oběd

13.30 - 14.15

BLOK 6: POLITICKÁ DISKUSE
MODERÁTOR: MARTINA KOCIÁNOVÁ

14.15 - 15.35

> Závěry z předchozích bloků
> Diskusní panel reprezentantů politických stran

Neformální setkání

15.35 - 17.00

Pořadatel konference si vyhrazuje právo na změnu programu.