run.jpg

Vypisované soutěže

Mezinárodní soutěž na stavební dodávku v Norsku

Předmětem soutěže je vybudování venkovní infrastruktury pro námořní hlídková letadla (MPA) na letecké  základně Evenes v Norsku - sériové číslo projektu NATO 2AF11182-0.

Smlouva, která má být uzavřena, zahrnuje:

· Úpravy terénu · pojezdové dráhy vč. krajnic, úpravy vnitřních komunikací a jiných povrchů

· Venkovní přípojku elektrické energie

· Zemní práce pro systém osvětlení pojezdové dráhy

· Systém povrchové vody

· Pokládka potrubí na vytápění

· Výkopy pro připojení k pozemnímu energetickému systému letadel

· Mycí zařízení pro letadla

- vyhlašovatel: Norsko

- kód soutěže: 2AF11182-0

- čj. případu: 2020-70

- typ soutěže: ICB

- požadovaný stupeň prověření je: „Důvěrné“

Podpis smlouvy je naplánován na duben 2021, se zahájením prací na místě krátce po podpisu smlouvy. Dokončení prací je naplánováno na prosinec 2023. Hodnota zakázky se odhaduje na přibližně 33 milionů EUR bez DPH. Speciální kvalifikační požadavky: Dodavatelé provádějící práce na elektrických systémech v Norsku musí mít pro tyto práce požadované národní osvědčení, aby zajistili soulad s norskými pravidly a předpisy. Text oznámení je zde.

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž požadujeme zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 30.11.2020 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01  Praha 6, fax 973 215 052. 

Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce:  http://www.oinsip.army.cz/sites/oinsip.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prohlaseni_zajmu.doc

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: bernardovaa@army.cz