SPS logo 2020_ctverec.png

Svaz podnikatelů ve stavebnictví jednal s premiérem a klíčovými ministry. Premiér slíbil navýšení rozpočtu SFDI

Tiskové zprávy
21. 4. 2020
Praha, 21. dubna 2020 – Svaz podnikatelů ve stavebnictví pokračuje v jednáních s představiteli vlády. Tentokrát mluvil jeho prezident prostřednictvím videokonference s premiérem Andrejem Babišem, ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a ministryní financí Alenou Schillerovou.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví oceňuje, že pan premiér tímto způsobem zareagoval na výzvy, které jemu a dalším představitelům vlády adresoval spolu s ostatními svazy z České a Slovenské republiky. „Vážíme si toho, že s námi vláda nastalou nelehkou situaci řeší, že vyjádřila stavebnictví podporu a skutečně jej i podporuje. Jsme rádi, že už se domlouvají konkrétní kroky, které českému stavebnictví a následně naší ekonomice pomohou. Patří mezi ně například návrh na posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o dalších cca devět miliard, které by měly být poskytnuty krajům na silnice II. a III. třídy. Věříme, že i tato skutečnost bude mít pozitivní vliv na rozhodování krajů o dalším pokračování investičních akcí,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Pro stavební firmy je vzhledem k určité závislosti na přeshraničních pracovnících důležitá otázka uvolňování opatření v oblasti cest do a ze zahraničí. Svaz věří, že vláda co nejdříve částečně uvolní přeshraniční styk pro pracovníky ze Slovenska, jak žádá v zaslané výzvě. Za lepší než vydávání výjimek jednotlivým žadatelům, ať jednotlivcům, či společnostem, považuje cestu systémového řešení, např. aby se na pracovníky na stavbách dočasně pohlíželo jako na dodavatele pro kritickou infrastrukturu.

Během jednání zaznělo, že vedle zdravotnictví je pro českou vládu prioritou právě stavebnictví. Přístup české vlády ocenil i Svaz stavebních podnikatelů Slovenska, jehož prezident se videokonference s představiteli naší vlády zúčastnil.

Řeč byla také o finanční kompenzaci za práci ve ztížených podmínkách. „Chtěl bych poděkovat ministerstvu dopravy, které pochopilo potíže, jimž stavebnictví nyní čelí. Věřím, že toto jednání bude příkladem i pro další veřejné investory a budou nám nápomocni,“ dodává prezident Svazu.