stavba roku 2021.jpg

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021 rozdala ocenění

Liberecký
17. 6. 2021

Již po několik let patří SPS LK ke spoluorganizátorům každoroční soutěže o Stavbu roku, která nese jméno po našem slavném rodákovi arch. Hubáčkovi. Jeho Ještěd připomíná jeho krásné nápady, týkající se Libereckého kraje, a místní architektury. SPS pravidelně spolupůsobí při organizaci soutěže, a to členstvím v přípravném výboru, ale i při jejím vyhodnocování  v porotě, kde máme své 2 zástupce. Letošní výsledky nás velmi potěšily, jednu z hlavních cen získala naše členská firma V-PRODUKT, s.r.o., která má v SPS LK zastoupení v osobě jejího vedoucího  Ing. Davida Opočenského.

Je zřejmé, že když se chce, je možné skloubit aktivity firemní s dalšími zájmy. Ing. Opočenský patří k aktivním členům naší pobočky. Podstatné je hlavně to, že tato soutěž působí jako propagátor stavebnictví a probíhá nejen v našem kraji, ale i celostátně. Snad se i za jejího přispění podaří dostat stavebnictví na vyšší místo, než zaujímá dnes, což si jistě zaslouží.

V této souvislosti je nutné udělat ještě hodně práce, zvláště pak při propagaci řemesel, které jsou ve stavebnictví uhelným kamenem. I tam musí směřovat další činnost a to celého SPS.

Tisková zpráva k soutěži  s výsledky soutěže