stavba roku2.jpg

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021

Královéhradecký
22. 11. 2021

Slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku soutěže proběhlo 15.listopadu 2021 v konferenčním sále státní vědecké knihovně v Hradci Králové. 30. září 2020 dopoledne v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v sále arch. Za účasti pozvaných hostů předával ceny hejtman brig. gen. v. v. Martin Červíček Do soutěže bylo přihlášeno 17 staveb, přičemž jednu musela porota vyřadit, protože nesplňovala podmínky soutěže. Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů.  

Titulem Stavba roku 2021 Královéhradeckého se stala Knihovna v Rychnově n. Kněžnou.

Budova dlouho nepoužívaného kina je novým kulturním střediskem okresu Rychnov nad Kněžnou. Porota hlavně ocenila interiér budovy, dlouho nepoužívaného kina. Bílá barva stěn a stropů všech místností, jednoduché uložení knih. Exteriér budovy je opraven, i zde dominuje bílá barva. Dispozice se dají rozdělit na dva základní provozní celky - veřejnou část knihovny, ve které budou výpůjční prostory knihovny situované v 1. nadzemním podlaží, multifunkční sál ve 2. nadzemním podlaží a část neveřejnou, kterou tvoří provozní kanceláře a sklady knih. Budova tak slouží nejen pro potřeby čtenářů, ale je využívána i pro konání rozličných kulturních a společenských akcí. V knihovně je studovna, ale i koutek pro malé čtenáře, možnost občerstvení, napojení na internet  a výpůjční prostor. V druhém nadzemním podlaží se nachází multifunkční sál se skládacím hledištěm, kde je možno pořádat rozličné kulturní, vzdělávací a společenské akce. Sál je vybaven audiovizuálním zařízením. Na vstupu do knihovny ve foayer je možné a také se pořádají rozličné výstavky. Porota ocenila celkové provedení budovy a také rozhodnutí zastupitelů dát městu a celému okresu Rychnov nad Kněžnou další kulturní stavbu. Investorem je město Rychnov n. Kněžnou, projektantem byl IRBOS s.r.o. Čestice a zhotovitelem STYLBAU s.r.o. Hradec Králové.

Čestná uznání obdržely Biskupské gymnázium v Hradci Králové, Rekonverse tubusu větrné elektrárny na rozhlednu v Novém Hrádku n. Metují, sportovní park v Holohlavech a  Stavba restaurace Lemur v ZOO Safari ve Dvoře Králové n. L.     Stávající historická budova biskupského gymnázia, dříve jezuitské gymnázium, se dostala  do zajímavé architektonické konkurence. Pro zlepšení výuky přírodovědných předmětů a matematiky zakoupil  investor objekt v prostorech stávající školy. Vznikla zde zdařilá samostatně stojící čtyřpodlažní budova – kostka - spojená s historickou  budovou. Klasicistní architektura v zajímavé konkurenci s jednoduchou čtyřpodlažní architekturou, budovou ze sedmdesátých let 20. století,  obalenou sítí tmavé barvy. Projekční řešení klade důraz na jednoduché kubické tvary a kvalitní materiálové provedení geometricky čistých ploch, jež nechává vyniknout historickému rázu památkové zóny se všemi jeho detaily. Investor –       Biskupství královéhradecké, projektant - atelier architektury Ing. arch. Jan Mádlík Hradec Králové, zhotovitel STYLBAU s.r.o. Hradec Králové. 

Čestné uznání bylo uděleno též stavbě Rekonverse tubusu větrné elektrárny na rozhlednu v Novém Hrádku.

Z dálky viditelná elegantní rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko - polské hřebenovky. Dříve zde stávali čtyři tubusy větrné elektrárny původní koncepce. Neodzkoušený prototyp větrné farmy z roku 1995 nikdy nebyl spuštěn z hlukových důvodů. O zprovoznění ještě do roku 2013 usiloval ČEZ.  Porotu zaujal mimo jiné i příběh stavby. S nápadem transformace původní větrné elektrárny přišel sám pan  starosta. Na základě rozhodnutí radnice byla vypsána veřejná soutěž na projekt a realizaci rozhledny s využitím  stávajícího zařízení větrné elektrárny. Veřejné soutěže se zúčastnilo přes dvacet uchazečů. Z původní větrné farmy z roku 1995 tak byl ponechán pouze 1 tubus, který po doplnění schodištěm, obtočeným  kolem, vytváří  ojedinělou rozhlednu, na kterou navazuje  horizontální bývalá transformovna rovněž zmodernizovaná. Spojnicí mezi tímto objektem a rozhlednou je lávka, stejně koncipována  jako schodiště. Bývalá transformovna je upravena  jako informační centrum. Jedná se o zdařilý projekt a realizaci, jak využít stávající nepotřebné objekty.

Porotu zaujal mimo jiné i příběh stavby. Investor – městys Nový Hrádek, projektanti - ABM architekti s.r.o., a Projecticon s.r.o., zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o., Kaden-Holding, s.r.o.

Další čestné uznání udělila porota parku „U Svatých“ – Holohlavy     Sportovní park „U Svatých“  je veřejné prostranství s multifunkčním sportovištěm a dětským hřištěm zasazeným do přírodně krajinného parku.  Centrem sportoviště je houpavá dráha nejen pro koloběžky, která ve tvaru srdce vymezuje víceúčelové  hřiště a které je patrné z nadhledu. Dětské hřiště pro malé děti je umístěno v habrovém háji, čímž je docíleno v případě potřeby stínu. Celý areál je doplněn drobnými stavbami jako sociální zařízení, vybudované ohniště. Sportoviště – celý prostor je vybaven lavičkami a zároveň tvoří těžiště nejen komunitního života části obce, ale přitahuje dětskou část populace i nedalekých Smiřic. Investor – obec Holohlavy, projektant - ZALUBEM s.r.o., zhotovitel Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Poslední Čestné uznání bylo uděleno též stavbě restaurantu Lemur a Safari pivovaru. Stávající restaurace Lemur již nestačila velké návštěvnosti, a proto investor rozhodl o jejím zvětšení, a tím navýšení kapacity a rozšíření nabídky o Safari pivovar a kongresové prostory. Celá přístavba a nástavba je dřevostavba, z dubového a modřínového dřeva, což do celkové koncepce celého areálu ZOO krásně zapadá. Krytý balkón obepíná celou stavbu a kromě optického snížení domu a praktických důvodů, umožňuje alternativní propojení všech nových prostor, dává pocit vzdušnosti a lehkosti afrických staveb. Přístavbou je umožněno kryté posezení. Přístavba i nástavba je v duchu „ africké“ architektury, včetně dokonale vytvořeného interiéru z různých artefaktů dovezených z Afriky. Zajímavým prvkem je i včlenění sídla Lemurů do stavby restaurace. Investor – SAFARI GASTRO s.r.o., projektant - Atelier ADIP s.r.o., zhotovitel Pavelka PKP s.r.o.

Cenu poroty získala kaplička sv. Josefa ve Slavětíně, okr. Trutnov   Po odsunu německého obyvatelstva po válce, kaple postupně chátrala a hrozilo její zničení. Zachránit se ji podařilo Rudolfu Kasperovi, trutnovskému podnikateli a jeho manželce Renatě, kteří jsou slavětínskými usedlíky. Zadáním bylo vytvoření soudobého výstavního a koncertního prostoru v minimalistickém architektonickém pojetí. Interiér je doplněn uměleckou drátkovou instalací akademické  sochařky  Veroniky  Psotkové, která ji vytvořila volně na motivy oltářního obrazu. Jsou tu levitující lehké sochy v celém vnitřním prostoru. Kaple je jednoduchá v bílé fasádě i ve vnitřním prostoru. Je to velmi zdařilá nekonvenční rekonstrukce církevní stavby. Upraveno je okolí stavby, včetně nových schodů, vedoucích  od silnice. Osmimetrová plastika Lilie před kaplí od profesora akad. sochaře Michala Gabriela upoutá pozornost na první pohled. Investor Renata a Rudolf Kasperovi, projektant ATELIER TSUNAMI s.r.o.,zhotovitel STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.