environmental-protection-683437_1280.jpg

VÝZVA č. 11/2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT II. pro rok 2021

Podpora podnikání/Dotace
25. 3. 2021

Dotace je určena na realizaci:

  • • katalogu obnovitelných a druhotných surovin s parametry rozhodnými pro výpočet energetické náročnosti budov a identifikace těch, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti budov,
  • • stanovení nákladů životního cyklu budov (LCC), environmentálních dopadů (LCA) a úspor energií v jednotlivých fázích životního cyklu,
  • • návrh způsobu zohlednění LCA a LCC do výpočtu energetické náročnosti budov.

Výzkum musí být prováděn ve vazbě na existující národní a EU strategie v oblasti stavebnictví, zvyšování energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 15. DUBNA 2021 DO 31. KVĚTNA 2021  

Informace k výzvě

Podání žádosti

Informace o programu Efekt