photo Tomáš Majtner HDR Off.jpg

Vzdělávání zaměstnanců je pro nás prioritou

Top
27. 9. 2023
Rozhovor s ředitelem Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví PhDr. Tomášem Majtnerem, Ph.D., nejen o ukončeném projektu Stavíme na vědomostech, který poznamenala pandemie nemoci covid-19, ale také o navazujícím projektu, který byl nyní schválen.

Jak byste popsal projekt Stavíme na vědomostech?

Jednalo se o projekt v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 110. Ta byla určena pro limitovaný okruh příjemců, což byly zejména svazy a asociace. Zjednodušeně řečeno se jednalo o dotační vzdělávání pro zaměstnance členů SPS pro roky 2019–2022.

Proč jste se rozhodli přijít s tímto projektem? A pro koho byl určen?

Primárně si myslíme, že vzdělávání zaměstnanců by mělo být standardem, který přináší výhody nejen jim, ale i jejich zaměstnavatelům, a pro náš institut je prioritou. Chtěli jsme našim členům poskytnout benefity. A tím zásadním byla právě možnost dotovaného vzdělávání zaměstnanců našich členů. Musím říct, že o tento projekt byl opravdu velký zájem, a také jsme díky němu do Svazu přibrali dost členů. 

Co bylo cílem projektu?

Cílem bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Financován byl z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Byl cíl projektu naplněn?  

Z již ukončeného projektu máme velkou radost, protože všechna školení byla opravdu stoprocentně naplněna. To znamená, že jsme splnili časové dotace a využili celou finanční dotaci projektu. Rád bych také zdůraznil, že dva roky z toho probíhala pandemie nemoci covid-19. S jejím začátkem jsme měli obavu, že projekt ani neproběhne. Ale dokázali jsme velice hbitě vyjednat s MPSV podmínky pro on-line kurzy, takže i přes prvotní obavy nakonec vše zdárně proběhlo.

Chystáte dotované vzdělávání zaměstnanců i pro následující období?

Ano, aktuálně jsme se jako Svaz zapojili do výzvy 40, která bude i v dalším období (od roku 2024) nabízet členským firmám dotované vzdělávání zaměstnanců. Tento projekt je již schválený, a bude tedy možnost využít vzdělávání zaměstnanců bez nároků na finanční prostředky či kapacity personálních úseků našich členů.

Jaké byly odezvy od účastníků? Máte zprávy o tom, jak jim absolvovaný kurz pomohl v pracovní činnosti?

Nemáme přímo zprávy o tom, jak absolvované kurzy pomohly jednotlivcům, ale vím, že v době pandemie covidu-19 to byla dost možná svým způsobem i psychická vzpruha pro mnoho účastníků.

Jak se o možnosti využití kurzů mohli zaměstnanci členů SPS dozvědět? A jaká byla procentuální účast?

Primárně z našich stránek, newsletteru a samozřejmě naši krajští manažeři byli instruovaní a předávali informace dál. V rámci orgánů Svazu se informace interně šířily ke generálním ředitelům a manažerům velkých firem.

Jaké výhody získali členové zapojení do projektu?

Hmatatelnou výhodou je bezesporu to, že získali vzdělání pro své zaměstnance zcela zdarma. Tou méně hmatatelnou, ale o to důležitější pak to, že nyní mají zaměstnance proškolené a zdatnější ve svých oborech.

Jaké je návaznost skončeného projektu Stavíme na vědomostech?

Od začátku bylo naší snahou, aby vše neskončilo samotným závěrem projektu Stavíme na vědomostech. Hledali jsme další projektovou výzvu, která by mohla ideově i technicky navázat na skončený projekt. A tato možnost se nám naskytla právě v rámci výzvy č. 40 z Operačního programu Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních věcí: Ideální a nejvýhodnější možnost vzdělávání zaměstnanců firem – bez administrativní zátěže a bez rizika! A dnes mohu říct, že žádost byla schválena. Začínat se bude v lednu 2024.

Více o připravovaném projektu se dozvíte zde: https://www.sps.cz/dotovane-vzdelavani-zamestnancu-2024-2027/