texture-1893783_1920.jpg

Z jednání Podnikatelské rady Ministerstva průmyslu a obchodu

Top
3. 8. 2021

Program jednání zahrnoval projednání Živnostenského balíčku, aktuálního  stavu čerpání COVID programů a aktuálního stavu Národního plánu obnovy. Jednání vedl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Za   SPS se  jednání  Podnikatelské rady Ministerstva průmyslu a obchodu účastnil člen představenstva Ing. Petr Nicek. V závěru referoval o pro nás velmi důležitém tématu, zdražování a nedostatku stavebních materiálů. Upozornil na skutečnost, že současná situace je zde v takovéto míře poprvé a nebyla ze stran kohokoliv z účastníků výstavby předvídatelná. Uvedl konkrétní %, o kolik jaké materiály za posledních 9 měsíců zdražily a porovnal  s průměrnou rentabilitou středních a velkých stavebních firem,  které uzavírají dlouhodobější kontrakty. Řada firem dnes nemusí být schopna dostát svým závazkům, jak z finančních důvodů, tak i v termínech plnění, pokud nebudou k dispozici stavební materiály. Kvůli nejistotě se firmy mohou přestat hlásit do veřejných zakázek, nevyčerpají se finance určené na výstavbu a ve snaze dodavatelů šetřit může být rizikem i kvalita realizovaných prací. Také informoval, že v rámci SPS hledáme možná řešení, abychom mohli státní správě předložit věcné návrhy, jak směrem do budoucna, tak i pro nyní realizované zakázky.

Zástupce SPS byl velmi mile překvapen podporou ostatních, ať již zástupců institucí, tak dalších podnikatelských uskupení. Mezi diskutujícími návrhy bylo povinné doplnění smluv o dílo o inflační doložku, vázanou na inflaci ve stavebnictví (s potřebou určit ve spolupráci s ČSÚ spotřebitelský koš),  předložení Poslanecké sněmovně ke schválení doplnění zákona o zadávání veřejných zakázek, vytváření povinně vyšší rezervy u zakázek s jasně definovanou možností čerpání apod. Rovněž mezi účastníky panovala shoda v tom, že v období před volbami do PS by u politických stran měla být vůle v tomto směru vycházet vstříc.

28. zasedání  pléna Podnikatelské rady se uskutečnilo  dne 1. července 2021 formou videokonference.   

Prezentace z jednání jsou dostupné na webu MPO zde