parte.png

Zemřel Ing. Miloslav Mašek, CSc.

Informace pro členy
29. 8. 2023
Vedení Svazu podnikatelů ve stavebnictví obdrželo neočekávanou zprávu, že v pondělí 21. srpna zemřel po krátké těžké nemoci dlouholetý generální ředitel Svazu Ing. Miloslav Mašek.

Jen těžko lze uvěřit, že nestárnoucí blonďák, vitální usměvavý optimista, činorodý člověk mnoha zájmů, již není mezi námi.

Když jsme na počátku léta společně plánovali, že po prázdninách v kruhu bývalých spolupracovníků oslavíme dodatečně jeho osmdesátiny, nikoho z nás nenapadlo, že už k tomu nedojde.

Osoba Ing. Maška byla trvale spojena se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, aktivně spolupracoval při jeho zakládání. Po celou dobu svého působení byl členem představenstva a generálním ředitelem.

Byl zodpovědný nejen za řízení chodu aparátu Svazu, ale především za plnění úkolů daných představenstvem a prezidentem, za zpracování koncepcí, ekonomické politiky a systému dalšího vzdělávání. Zastupoval Svaz vůči partnerům v úrovni vlády, parlamentu, ministerstvům a dalším externím organizacím. Byl respektovaným partnerem Odborového svazu Stavba, jako sociálního partnera především při kolektivním vyjednávání. Spolu s bývalým prezidentem SPS Ing. Veverkou byl iniciátorem vzniku Stavebních veletrhů Brno. S Nadací ABF stál na počátku soutěže Stavba roku, kde po mnoho ročníků byl členem odborné poroty.

Důchodový čas, bohužel velmi krátký, užíval aktivně a udržoval si dobrou fyzickou kondici. Od časného jara patřil mezi otužilce na Orlíku, na kolech najezdil mnoho kilometrů, sníh užíval na běžkách i na sjezdovkách. Byl milovníkem vážné hudby. Na Západočeské univerzitě v Plzni na katedře mechaniky se stal externím spolupracovníkem pro předměty managenent staveb a základy projektového řízení.

Jeho láskou největší byla jeho rodina a vnoučata.

Ing. Miloslav Mašek byl výraznou osobností stavebnictví.

Čest jeho památce.