white-4298476_1920.jpg

Zveme Vás na besedu

Královéhradecký
13. 6. 2022

POZVÁNKA NA BESEDU

 POŘÁDANOU OK ČKAIT, OP ČSSI a SPS Hradec Králové

FOTBALOVÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

koná se 28. června 2022 od 16.00 hod.

v zasedací místnosti v 1. patře budovy

Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

 

V besedě vystoupí

Ing. Bc. Bláha Jiří

náměstek primátora pro rozvoj města, územního plánování a investičních akcí města

Magistrát města Hradce Králové

Ing. Robert Prix

hlavní inženýr projektu

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a požární ochrana staveb

ARCHaPLAN s.r.o.

Vstup zdarma!

Účast na základě předchozího přihlášení zde