PRAVIDLA A EVIDENCE SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝCH STAVEBNÍCH DODAVATELŮMinisterstvo pro místní rozvoj svým Rozhodnutím ze dne 8.11.2016 vyhovělo žádosti správce systému,
Svazu podnikatelů ve stavebnictví, o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů Sytém certifikovaných stavebních dodavatelů.

"Pravidla systému", jsou podle § 233 – 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nedílnou součástí Systému certifikovaných stavebních dodavatelů. Vydává je Svaz podnikatelů ve stavebnictví jako správce systému pro zajištění ucelené a obecně dostupné informace o funkci, organizaci a výstupech SCSD. Jsou popisem postupů při hodnocení žadatelů o certifikaci podle příslušných kritérií, stejně jako související dokumentace a všech
náležitostí, vztahujících se k tomuto systému.

Certifikací stavebních dodavatelů se rozumí činnost, při které akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci posuzuje podle zásad zakotvených v Pravidlech systému, zda žadatel o certifikaci vyhovuje kvalifikačním předpokladům stanoveným v zákoně.

V rámci svého informačního systému ( www.sps.cz/registr) uvádí správce systému, Svaz podnikatelů ve stavebnictví veřejně přístupný dálkovým bezplatným přístupem:

•    plné znění Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů
•    evidenci certifikačních orgánů pro kvalifikaci
•    evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů
•    evidenci vydaných certifikátů.

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena