EVIDENCE CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ A VYDANÝCH CERTIFIKÁTŮSeznam certifikovaných stavebních dodavatelů a evidence vydaných certifikátů je dle § 237 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek součástí evidence certifikovaných stavebních dodavatelů s neomezeným dálkovým přístupem.

Evidence certifikovaných stavebních dodavatelů poskytuje úplný seznam certifikovaných stavebních dodavatelů podle pořadí získané certifikace s možností jednotlivého vyhledávání podle názvu společnosti.

Z evidence certifikovaných stavebních dodavatelů lze přejít do evidence vydaných certifikátů, kde je kromě základních administrativních údajů uveden i rozsah certifikace stavebního dodavatele.
 

Číslo Název stavebního dodavatele Sídlo Certifikát vydal Platnost certifikátu Certifikát

1/2006 SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice Silmos-Q, s.r.o. 22.11.2020
3/2006 M - SILNICE a.s. Pardubice Silmos-Q, s.r.o. 16.1.2021
5/2006 PRAGIS, a.s Praha QUALIFORM, a.s. 11.2.2021
6/2006 EUROVIA CS, a.s. Praha VÚPS, s.r.o. 13.4.2021
8/2006 OHL ŽS, a.s. Brno QUALIFORM, a.s. 15.10.2020
10/2006 Skanska a.s. Brno Silmos-Q, s.r.o. 16.12.2020
12/2006 Metrostav a.s. Praha Silmos-Q, s.r.o. 06.2.2021
20/2006 GJW Praha spol.s r.o. Praha TZÚS, s.p. 5.1.2020
33/2007 Pražské služby, a.s. Praha TZÚS, s.p. 4.2.2021
36/2015 Repont s.r.o. Lipník nad Bečvou QUALIFORM, a.s. 11.6.2020
38/2007 Silnice Klatovy a.s. Klatovy TZÚS, s.p. 5.3.2021
42/2007 BERGER BOHEMIA a.s. Plzeň - město TZÚS, s.p. 7.7.2020
44/2007 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Madrid-Španělsko QUALIFORM, a.s. 1.10.2020
45/2008 Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko TZÚS, s.p. 16.6.2021
51/2009 PHAR SERVICE,a.s. Praha TZÚS,s.p. 10.2.2021
56/2012 IMOS Brno, a.s. Brno Institut pro testování a certifikaci, a.s. 1.7.2020
57/2018 ROADFIN STAVBY s.r.o. Vejprnice Silmos-Q, s.r.o. 21.12.2020


Poznámky k evidenci:

- Neuvedená čísla stavebních dodavatelů v Evidenci byla vymazána, neboť stavební dodavatelé neobnovili svůj certifikát nebo fúzovaly do jiných firem.

- Zveřejněna je jenom první část certifikátu až po tabulku NACE včetně.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena