EVIDENCE CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ A VYDANÝCH CERTIFIKÁTŮSeznam certifikovaných stavebních dodavatelů a evidence vydaných certifikátů je dle § 237 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek součástí evidence certifikovaných stavebních dodavatelů s neomezeným dálkovým přístupem.

Evidence certifikovaných stavebních dodavatelů poskytuje úplný seznam certifikovaných stavebních dodavatelů podle pořadí získané certifikace s možností jednotlivého vyhledávání podle názvu společnosti.

Z evidence certifikovaných stavebních dodavatelů lze přejít do evidence vydaných certifikátů, kde je kromě základních administrativních údajů uveden i rozsah certifikace stavebního dodavatele.
 

Číslo Název stavebního dodavatele Sídlo Certifikát vydal Platnost certifikátu Certifikát

1/2006 SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice Silmos-Q, s.r.o. 19.12.2017
3/2006 M-SILNICE a.s. Pardubice Silmos-Q, s.r.o. 19.1.2018
5/2006 PRAGIS, a.s Praha QUALIFORM, a.s. 31.8.2018
6/2006 EUROVIA CS,a.s. Praha VÚPS, s.r.o. 9.2.2018
8/2006 OHL ŽS, a.s. Brno QUALIFORM, a.s. 9.10.2017
10/2006 Skanska a.s. Brno Silmos-Q, s.r.o. 19.12.2017
20/2006 GJW Praha spol.s r.o. Praha TZÚS, s.p. 13.11.2017
27/2006 GEMO OLOMOUC, spol.s r.o. Olomouc - Lazce QUALIFORM, a.s. 5.9.2017
33/2007 Pražské služby, a.s. Praha TZÚS, s.p. 18.1.2018
36/2015 Repont s.r.o. Lipník nad Bečvou QUALIFORM, a.s. 17.6.2017
38/2007 Silnice Klatovy a.s. Klatovy TZÚS, s.p. 31.1.2018
42/2007 BERGER BOHEMIA a.s. Plzeň - město TZÚS, s.p. 29.6.2017
44/2007 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Madrid-Španělsko QUALIFORM, a.s. 2.10.2017
45/2008 Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko TZÚS, s.p. 11.2.2017
51/2009 PHAR SERVICE,a.s. Praha TZÚS,s.p. 3.1.2018
56/2012 IMOS Brno, a.s. Brno Institut pro testování a certifikaci, a.s. 23.6.2017


Poznámky k evidenci:

- Neuvedená čísla stavebních dodavatelů v Evidenci byla vymazána, neboť stavební dodavatelé neobnovili svůj certifikát nebo fúzovaly do jiných firem.

- Zveřejněna je jenom první část certifikátu až po tabulku NACE včetně.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2017  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR - Všechna práva vyhrazena