Výsledky soutěže TOP INVESTSvaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vyhlásil další ročník soutěže TOP INVEST, soutěže o nejlepší investiční záměr uplynulého roku. Zúčastnit se mohly všechny stavby, jejichž přínosem byla buď dobrá ekonomická návratnost investice, nebo společenský význam a obohacení kulturního, sportovního či společenského postavení města či regionu. Výsledky soutěže a vítězné stavby byly prezentovány na slavnostním večeru mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně 23. dubna 2014.

Posláním soutěže je podpořit investiční výstavbu v České republice a ocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství České republiky, jejích regionů, obcí a měst. Je vypisována pro investice realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta,
architekta, či místa registrace realizační firmy.

Posuzovanými kritérii byly tyto údaje:
•    kvalita investičního záměru
•    přínos investice pro kraj, region či obec
•    ekonomické parametry investice
•    technické parametry investice

Porota soutěže TOP INVEST, ve které jsou zástupci vypisovatelů – Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Magistrátu hlavního města Prahy a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR – udělila stavbám, které postoupily do finále soutěže, 2 čestná uznání a 3 ceny soutěže. Čestná uznání i udělené ceny jsou bez udání pořadí.

Čestné uznání obdržely stavby:

Lean Center
Investiční záměr Lean Center ve Škodě Mladá Boleslav obdržel čestné uznání za realizaci pracoviště sloužícího k tréninku základních a procesních dovedností sloužících k zajištění kvality výroby a dosažení její maximální efektivity. Projekt je ve svém důsledku významným nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti celé firmy.

Rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450, Třída Míru, Pardubice

Rekonstrukce objektu č. 60 s pasáží na Třídě Míru v Pardubicích ocenila porota česným uznáním za citlivou rekonstrukci pasáže architekta Machoně z roku 1927, kdy řada materiálů a konstrukčních prvků bylo nutno vypátrat v archivní dokumentaci a z dobových fotografií. Pasáž je významným obohacením komunikačního spojení částí města i obchodním a kulturním prostorem.

Ceny soutěže TOP INVEST porota udělila stavbám:

Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje
Cenu soutěže o nejlepší investiční záměr roku TOP INVEST udělila porota stavbě Kompetenční centrum Kuřim za realizaci projektu, který může významným způsobem zvýšit konkurenceschopnost ČR v oblasti vývoje a exportu obráběcích strojů a strojírenské techniky a umožní efektivní spolupráci podnikatelské sféry s vysokými školami.

Nová Karolina Park
Cena byla udělena za investiční záměr, jehož realizací vznikla v Ostravě architektonicky zdařilá administrativní budova velkého rozsahu, která povýší kancelářskou kulturu ve městě a investorům po dokončení obsazení všech ploch přinese i přiměřený zisk.

Rekonstrukce a rozvoj základní umělecké školy Jihlava
Cenu obdržela rekonstrukce dvou domů na Masarykově náměstí v Jihlavě, které využívá Základní umělecká škola v Jihlavě. Citlivá a nápaditá rekonstrukce využívá všech prostor objektů pro jednotlivé obory činnosti školy, kterou navštěvuje téměr 1 500 žáků a výuku zajišťuje padesát pedagogických pracovníků. Projekt je velkým přínosem pro vzdělávání žáků v různých uměleckých oborech pro statutární město Jihlavu i celý kraj Vysočina.

Prezentace umístěných projektů

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena