Soutěž PRESTA – prestižní stavba jižních Čech 2016‒2018V prostorách Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích se 10. 4. 2019 uskutečnil Reprezentační společenský večer stavbařů, který se konal pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje u příležitosti vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky stavebních realizací jižních Čech.

Jedenáctičlenná členná porota za účasti Svazu podnikatelů ve stavebnictví hodnotila 52 přihlášených staveb v 6 kategoriích. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Další vybrané vyhodnocené stavby získaly Čestná uznání, Ceny vyhlašovatelů a Cenu časopisu stavebnictví. Hejtmanka Jihočeského kraje udělila cenu INSPIRA 2016–2018.

Součástí letošního ročníku byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu.

  •     V kategorii občanské a průmyslové stavby získala titul PRESTA stavba Administrativní centrum piano za významný přínos pro architekturu města České Budějovice.
  •     V kategorii Rodinné domy a bytové stavby získala titul PRESTA stavba Rekonstrukce nemocnice Dačice a nový domov pro seniory, za pozitivní vyznění vnějšího výrazu i interiérového řešení stavby.
  •     V kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby zvítězila stavba Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodního díla Hněvkovice – Týn nad Vltavou za celkové provedení Velkého vodního díla.  
  •     V kategorii Dopravní a ostatní inženýrské stavby – komunikace byla oceněna stavba Dálnice D30309/III Borek – Úsilné za kvalitní provedení technicky náročného úseku dálnice D3.
  •     V kategorii Dopravní a ostatní inženýrské stavby – mosty a lávky titul PRESTA získala stavba Lávka pro pěší a cyklisty, Písek za architektonicky ojedinělé řešení lávky.
  •     V kategorii Ostatní stavby – veřejná prostranství byl titul PRESTA udělen stavbě Revitalizace náměstí republiky v Soběslavi za estetickou úroveň řešení veřejného prostoru.


Celý večer probíhal v příjemné atmosféře a byl zakončen rautem a vystoupením hudební skupiny.

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena