Aktuality


Stavba roku Kraje Vysočina 2017

Titulem Prestižní stavba Kraje Vysočina 2017, Cenou hejtmana a Cenou ČKAIT byla dekorována rekonstrukce jihlavské secesní vily, kterou realizovala stavební firma Podzimek a synové z Třeště. ... více

 

Dobrý rozběh stavebnictví v první třetině roku

Stavební produkce vykazuje v tomto roce velmi dobré výsledky. Vývoj v jednotlivých měsících byl ale velmi nerovnoměrný. Komentář k aktuálním výsledkům a vysvětlení k jednotlivým hodnotám stavební produkce nám poskytla zástupkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ), vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Ing. Petra Cuřínová. ... více


Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za duben 2018

Výsledky stavebnictví Českého statistického úřadu v měsíci dubnu i za období čtyř měsíců od počátku roku potvrzují náš vcelku optimistický pohled na vývoj stavební produkce. Kladný nárůst v dubnu i udržení dvouciferného zvýšení za třetinu roku, to jsou bezpochyby příznivé signály pro další období ... více

 

GDPR a stavební firmy

GDPR – General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů ... více


Doporučení Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) k provádění změn staveb zhotovitelem

SPS vydává s ohledem na níže uvedenou analýzu některých veřejnoprávních předpisů následující doporučení pro provádění změn staveb ze strany zhotovitele ... více

 

Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018

Jste živnostník nebo podnikatel, který by se rád zviditelnil v regionálním měřítku a třeba i uspěl na celostátní úrovni? Otevírá se jedinečná možnost, jak o sobě dát vědět, navázat přátelství i nové obchodní vztahy, a rozjet tak vlastní byznys na plné obrátky. Právě v těchto dnech startují registrace do podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018, které budou probíhat až do 30. června 2018 ... více


Česko-ukrajinské fórum

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se SNS ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR a OPK Ukrajiny Česko-ukrajinské podnikatelské fórum. Akce se koná na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v Praze, Na Františku 32, 11. června 2018 ... více

 

Stavba roku Středočeského kraje 2018

Cílem soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2018 je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investoru, projektantu a dodavatelů ... více


Programové prohlášení vlády ČR

Programové prohlášení vlády je základním politickým dokumentem obsahujícím politickou vizi a úkoly vlády. Především s programovým prohlášením (a v konkrétním personálním složení) nově jmenovaná vláda předstupuje před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Na základě programového prohlášení vlády jsou sestavovány podrobnější plány legislativních a nelegislativních prací vlády, výhledy legislativních prací a další prospektivní dokumenty ... více

 

Mezinárodní konference Potřebuje Praha moderní architekturu?

Mezinárodní konference s názvem Potřebuje Praha moderní architekturu? s podtitulem A chceme výškové stavby? se koná 30. května 2018 v prostorách Rezidence primátorky na Mariánském náměstí 1 v Praze 1 ... více


Seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi

Jak prakticky postupovat při umísťování developerských a investičních záměrů, kvůli nimž je nutno změnit územní plán obce? Co vše si musí pohlídat developer a jak může obec jeho záměr podpořit a přitom hájit zájem svých občanů a rozvoje obce? Jaká jsou rizika jednání obcí s developery? Přijďte hledat odpovědi na seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi, který se koná ve středu 30. května 2018 ... více

 

Konference NIMBY efekt – investor, město, občané

Konference s názvem NIMBY efekt – investor, město, občané se koná v úterý 29. 5. 2018 v Praze v sídle Nadace ABF. Jejími tématy jsou: Co může investor udělat pro to, aby jeho stavební záměr nevzbudil protesty veřejnosti? Jakou roli má hrát obec při umísťování investičního záměru do svého území? Jak má občan obce konstruktivně hájit svoje dotčená práva nebo zájmy? ... více Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena