Aktuality


Stavba roku 2019

dovolujeme si vás upozornit na možnost přihlásit vaše realizovaná stavební díla a stavby celého širokého spektra oborů, které jak stavebnictví, tak i architektura zahrnuje, do již 27. ročníku tradiční soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2019 a ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019 ... více

 

Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za leden 2019

Výsledek stavební produkce za měsíc leden 2019 není podle výsledků Českého statistického úřadu vůbec špatný, jak by mohla hodnota meziročního indexu napovídat. Bezpochyby ale budou mnozí, kteří vyřknou negativní soud ... více


SMART 2019

podívejte se na nové vydání magazínu SMART s novinkami z oblasti stavebnictví, developmentu a investic. Co v aktuálním čísle najdete? Rozhovor s Jiřím Nouzou, novým prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Přečtete si, s jakou koncepcí přichází, jak hodnotí současný stav stavebnictví u nás a jakým směrem se stavebnictví podle jeho názoru bude vyvíjet ... více

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví doufá v nový start a ptá se, jak využít šance rostoucí ekonomiky

V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum českého stavebnictví. V dopoledním společném bloku s názvem Dialog s vládou přivítala zástupce ministerstev a další hosty ... více


3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu přechodu České republiky k oběhovému hospodářství ... více

 

Stavby Karlovarského kraje 2019

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo soutěž Stavby Karlovarského kraje, která bude probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje. Do 19. ročníku soutěže lze přihlásit novostavby či rekonstrukce budov a veřejných prostor dokončené v předchozích 3 letech ... více


Seminář o stavebních příležitostech v Norsku

Norsko-polská Novum Ökonomi společně s advokátní kanceláří Braekhus Advokatfirma pořádají 4. dubna 2019 v norském Oslu od 12 hodin seminář nazvaný Construction Works in Norway – Stavební příležitosti v Norsku – příležitosti, zkušenosti a klíčové předpisy ... více

 

3. konference Větrání obytných budov a pobytových prostor

3. konference Větrání obytných budov a pobytových prostor se koná 5. března 2019 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31, Praha 1. SPS je jednou ze spolupracujících organizací, proto je pro členy snížené vložné 600 Kč vč. DPH. K získání slevy je třeba ... více


Fórum českého stavebnictví 2019

Fórum českého stavebnictví je organizováno Svazem podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Blue Events již od roku 2004. Jedná se o platformu, na které se účastníci seznamují s novými trendy v odvětví, stejně jako s připravovanými investičními a legislativními záměry, které jsou pro stavebnictví zásadní ... více

 

Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za prosinec 2018

Výsledky stavebnictví v prosinci i v celém roce 2018 je nutné hodnotit velmi pozitivně. Ani měsíc prosinec nenarušil souvislou řadu měsíčních kladných nárůstů, a to jak u celkové stavební produkce, tak i v pozemním i inženýrském stavitelství ... více


KZPS ČR: Návrh na změnu statusu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu by vedl ke ztrátě její odborné nezávislosti

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR má zásadní připomínky k návrhu nového statutu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu. Podle KZPS ČR by přijetí návrhu znamenalo pro Radu ztrátu její odborné nezávislosti ... více

 

Závěr a výstupy projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.

V rámci ukončení projektu se 15. ledna 2019 uskutečnila konference bipartitní platformy Stavebnictví I., která se konala v prostorech Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze ... více Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena