white-4298476_1920.jpg

Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021

Soutěže
23. 6. 2022

V úterý 24. 5. 2022 byly v aule ČVUT v Praze, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY a další ocenění v již 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021. Ocenění výhercům předala místopředsedkyně Parlamentu ČR, paní Věra Kovářová.
Soutěž má dlouhou tradici, letošní ročník byl již 19. v pořadí. Vypisovateli jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ.
Hlavním partnerem ročníku byla Pražská energetika, partnery ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Cílem soutěže je zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podpora INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a v neposlední řadě podpora zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. 

Videozáznam z galavečera 24.5.2022 zde

Výsledky 19.ročníku celostátní soutěže