Konference Nové jaderné zdroje 23.9.2021

Skupina pro přípravu a realizaci nových jaderných zdrojů (NJZ) v ČR

Iniciativa SPS je reakcí na rozhodnutí vlády ČR o přípravě a realizaci NJZ Dukovany. Aktivní zapojení čs. průmyslu a stavebnictví do přípravy a následné realizace NJZ je mimořádnou příležitostí s obrovskou přidanou hodnotou v celé řadě oblastí vč. vysokých škol a vědecko-výzkumné základny ČR. Zaměřením expertního týmu SPS pro stavební část NJZ se vytváří jedinečná příležitost a možnost v prvé řadě pro investora ČEZ čerpat ze zkušeností expertů a přímých účastníků výstavby JE Dukovany, tak zejména JE Temelín.

Kompletace a odpovědnost – ve své činnosti koná na zadání investora - Elektrárna Dukovany II, a.s. (EDU II, a.s.) svoje návrhy řešení zadaných témat a svá doporučení bude předkládat po schválení prezidentem SPS k dalšímu postupu investorovi EDU II, a.s.

Expertní skupina bude konzultačním místem pro příslušné útvary:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zahraniční účastníky výběrových řízení

Firem zapojených do předprojektové a projektové přípravy

Stavebních firem s prioritou členských firem SPS

Složení expertní skupiny:

Ing. Václav Matyáš – předseda

Ing. Karel Bíža

Prof. Ing. Zdeněk Bittnar DrSc.

Ing. Karel Křížek, MBA

Ing. Petr Matyáš