architecture-blue-sky-building-business-310479.png

Řídící dokumenty

Řídící dokumenty

Řídicí dokumenty Svazu podnikatelů ve stavebnictví slouží k řízení této organizace. Stěžejním dokumentem jsou stanovy svazu, které jsou závazné pro všechny jeho členy.

Aktuality

Co je u nás nového