Dotované vzdělávání zaměstnanců 2024 -2027

Řídící dokumenty

Řídící dokumenty

Řídicí dokumenty Svazu podnikatelů ve stavebnictví slouží k řízení této organizace. Stěžejním dokumentem jsou stanovy svazu, které jsou závazné pro všechny jeho členy.

Aktuality

Co je u nás nového