Úvodní tisková zpráva projektu

Zastoupení (mezinárodní, česká)

Zastoupení (mezinárodní, česká)

Svaz podnikatelů ve stavebnictví může být členem jiných zájmových organizací, kde hájí pozici stavebnictví, jak uvádějí jeho stanovy.

V současné době je členem Federace evropského stavebního průmyslu (FIEC), Poradního sboru předsedy vlády pro sektor stavebního průmyslu, je součástí orgánů Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v ČR, SIA ČR - Radě výstavby a v dalších subjektech.

Svaz také úzce spolupracuje s partnerskými podnikatelskými svazy v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Maďarsku, ale i v Kanadě, Japonsku, Hongkongu, Chile a mnoha dalších evropských a světových zemích.

Aktuality

Co je u nás nového