Úvodní tisková zpráva projektu

Skupina pro BIM

Členové expertní skupiny se podílejí na tvorbě stanovisek Svazu ke koncepčním dokumentům v oblasti BIM, spolupracují s partnerskými organizacemi. Ve své činnosti nejen využívají poznatky z činnosti v zahraničí, rovněž usilují o vytvoření příznivého prostředí pro zavádění BIM ve stavebních firmách všech velikostí. Ve své činnosti vycházejí z uzavřených dohod o spolupráci a memorand. 

předseda: Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. - SPS

členové:

 • Ing. Jaroslav Stejskal - SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • Ing. Vlastimil Rojík - Metrostav a.s.
 • Ing. Karel Vonka - STRABAG a.s.
 • Ing. Jiří Košulič - RTS, a.s. 
 • Ing. Jan Juda - SANTIS a.s.
 • Ing. Jiří Tauš - SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
 • Ing. Přemysl Hrnčíř - M - Silnice a.s.
 • Ing. Jarmila Dědečková - SYNER Group, s.r.o.
 • Ing. Jiří Štěpka - CENTRAL GROUP a.s.
 • Ing. Radka Knottová - Sdružení pro výstavbu silnic
 • Ing. Radek Čuda - PORR a.s.
 • Ing. Jiří Dobiáš - Wienerberger s.r.o.
 • Ing. David Klívar - PRŮMSTAV, a.s.
 • Ing. Martin Ostárek - OHLA ŽS, a.s.
 • Ing. Václav Janda - KOMFORT a.s.
 • Ing. Michal Ševčík - PREFA a.s.
 • Ing. Růžena Kentošová – Agentura ČAS
 • Ing. Marek Lukašák – Dopravoprojekt, a.s.
 • Ing. Roman Vondráček – KONSIT a.s.