architecture-blue-sky-building-business-310479.png

Skupina pro iniciativu Building Future

Skupina pro iniciativu Building Future

předseda: PhDr. Tomáš Majtner, Ph.D. – Institut SPS

členové:

  • Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – ČKAIT
  • Doc. Ing. Michael Kroh, CSc. – Legia
  • Jana Chobotská – KZPS
  • Ing. Pavol Kováčik, Ph.D., MBA – ZSPS
  • Ing. Jan Fibiger, CSc. – Nadace ABF
  • Ing. arch. Jana Kletenská – JK Atelier
  • Ing. Petr Novotný – Novis Izolace