Úvodní tisková zpráva projektu

Skupina pro iniciativu Building Future

Ve své činnosti vychází expertní skupina z Programu Svazu na podporu rozvoje renovací budov pro standard budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a podporu trhu nových nZEB. Cílem je přispět k ochraně životního prostředí a snížení dopadů klimatických změn na kvalitu života občanů ČR. Program je založen v souvislosti s projekty ingREeS a CraftEdu

předseda: PhDr. Tomáš Majtner, Ph.D. – Institut SPS

členové:

  • Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – ČKAIT
  • Doc. Ing. Michael Kroh, CSc. – Legia
  • Jana Chobotská – KZPS
  • Ing. Pavol Kováčik, Ph.D., MBA – ZSPS
  • Ing. Jan Fibiger, CSc. – Nadace ABF
  • Ing. arch. Jana Kletenská – JK Atelier
  • Ing. Petr Novotný – Novis Izolace