Úvodní tisková zpráva projektu

Historie svazu a poslání

Historie Svazu

Svaz podnikatelů ve stavebnictví vznikl po sametové revoluci. Byl založen v roce 1990 a stal se součástí nově ustavované občanské společnosti. Jeho cílem od samého počátku bylo koncipovat a prosazovat potřeby a zájmy stavebního odvětví, zejména proto, že stavebnictví nebylo v té době adekvátně organizačně řízeno. V politické sféře mu chyběl partner, který by měl jednoznačnou odpovědnost za investiční rozvoj státu a kompetence v exekutivě, legislativě, vědě, výzkumu, technické politice a později také vazby na Evropskou komisi.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví navázal na téměř století staré svazové činnosti, jejichž začátky se datují do doby bezprostředně po vzniku samostatného Československa. Během první republiky se začaly sdružovat odborné cechy a spolky stavitelů, které cítily potřebu vzájemné výměny informací a potřebných zkušeností. Jejich snahy však zanikly během totalitního období 20. století. Jakmile došlo ke změně politického a společenského režimu, svazová tradice se rychle obnovila.

Poslání SPS

Svaz hájí oprávněné zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí svých členů a expertů a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn ve stavebním podnikání i v sociální oblasti. Prezentuje názory a požadavky stavebnictví na tiskových konferencích i v mediálních prostředcích, s nimiž udržuje rozsáhlou spolupráci. Vliv Svazu posiluje jeho členství v různých konfederacích, radách i spolupráce s významnými odbornými organizacemi.

Pro nejbližší období má Svaz podnikatelů ve stavebnictví tři základní cíle.

 • Udělat maximum pro obnovení konjunktury českého stavebnictví spočívající ve snaze oživit realizaci investic již v investorské přípravě, ve státním rozpočtu, ve využívání strukturálních fondů Evropské unie.
 • Zlepšit podnikatelské prostředí, zejména změnit stavební legislativu, která je překážkou v dynamickém rozvoji stavebnictví.
 • Změnit chybnou vzdělávací politiku státu a napravit jeho špatnou péči o technické vzdělávání a učňovské školství. Dlouhodobé zanedbání této oblasti se projeví v budoucí problematice kvalifikované pracovní síly.
    Aktuality

    Co je u nás nového