Úvodní tisková zpráva projektu

O SPS

O SPS

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Udržuje povědomí státních orgánů o stavebnictví jako důležitém ekonomickém pilíři se širokým multiplikačním dopadem a dále o významu jeho jednotlivých segmentů pro konkurenceschopnost.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví může být členem jiných zájmových organizací, kde hájí pozici stavebnictví, jak uvádějí jeho stanovy. V současné době je členem Federace evropského stavebního průmyslu (FIEC), Poradního sboru předsedy vlády pro sektor stavebního průmyslu, je součástí orgánů Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v ČR, SIA ČR - Radě výstavby a v dalších subjektech. Svaz také úzce spolupracuje s partnerskými podnikatelskými svazy v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Maďarsku, ale i v Kanadě, Japonsku, Hongkongu, Chile a mnoha dalších evropských a světových zemích.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je odborným garantem stavebního veletrhu FOR ARCH

Aktuality

Co je u nás nového