concrete-1646788_1920.jpg

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva

Novou kolektivní smlouvu vyššího stupně, účinnou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024, podepsali 2. 4. 2019 zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Odborový svaz Stavba České republiky a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.

Předmětem Kolektivní smlouvy vyššího stupně je stanovení podmínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových podmínek zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smlouva dále upravuje práva a povinnosti smluvních stran a způsob jejich spolupráce.

Smlouva je závazná pro její účastníky a také pro zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela tuto smlouvu, a jejich právní nástupce, pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti této smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, a jejich právní nástupce, jejich zaměstnance a pro odborové organizace a jejich právní nástupce.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví se s odboráři v dubnu 2020 shodl na Dodatku č. 1, v březnu 2021 na Dodatku č.2, v dubnu 2022 na Dodatku č.3, v dubnu 2023 na Dodatku č.4 ke Kolektivní smlouvě.

Platné znění smlouvy a dodatků naleznete níže. 

Aktuality

Co je u nás nového