concrete-1646788_1920.jpg

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva

Novou kolektivní smlouvu vyššího stupně, účinnou od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2029, podepsali 8. 4. 2024 zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Odborového svazu Stavba ČR a Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.

Předmětem Kolektivní smlouvy vyššího stupně je stanovení podmínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových podmínek zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smlouva dále upravuje práva a povinnosti smluvních stran a způsob jejich spolupráce.

Smlouva je závazná pro její účastníky a také pro zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela tuto Smlouvu, a jejich právní nástupce, pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti této smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, a jejich právní nástupce, jejich zaměstnance a pro odborové organizace a jejich právní nástupce.

Platné znění smlouvy  naleznete zde. 

Aktuality

Co je u nás nového