Úvodní tisková zpráva projektu

Skupina pro legislativu

Skupina pro legislativu

Skupina je zaměřena na legislativu v oblasti výstavby a stavebnictví včetně právních předpisů a nelegislativních opatření, které přípravu a provádění staveb ovlivňují, mezi něž patří stavební zákon, zákon o zadávání veřejných zakázek, obchodní podmínky a metodiky. Úkolem skupiny je sledovat platnou legislativu a aktivně ovlivňovat procesy změny legislativy. Zejména v součinnosti se zástupci členů Svazu podnikatelů ve stavebnictví a členů Sdružení pro výstavbu silnic se účastnit na tvorbě, připomínkování a projednávání příslušných dokumentů. K zajištění tohoto cíle Skupina spolupracuje s orgány státní správy, s nevládními organizacemi a s profesními svazy. Současně skupina plní pro členy informační funkci, když členy týmu seznamuje s aktualitami týkajícími se oboru, a podílí se na zajišťování vzdělávacích akcí.

předseda: Ing. Marie Vebrová – SWIETELSKY stavební s.r.o.

členové:

 • Ing. Jan Vlček - PUDIS a.s.
 • JUDr. Jitka Divínová - COLAS CZ, a.s.
 • Ing. Lubomir Jánoš - Delta Bloc Deutschland GmbH
 • Ing. Martin Nikmon - Doprastav, a.s., organizační složka Praha
 • Mgr. Miloš Závora - EUROVIA CZ a.s.
 • Petr Slavík - SaM silnice a mosty a.s.
 • Mgr. Pavel Křižka - PORR a.s.
 • Mgr. Daniela Chromková - HBH Projekt spol. s r.o.
 • Ing. Přemysl Hrnčíř - M - SILNICE a.s.
 • JUDr. Hana Nevřalová - Metrostav a.s.
 • Mgr. Ratmír Šunkevič - PRAGOPROJEKT a.s.
 • Ing. Petr Svoboda - Sdružení pro výstavbu silnic
 • Ing. Radka Knottová - Sdružení pro výstavbu silnic
 • JUDr. Ondřej Navrkal - Skanska a.s.
 • Mgr. Stanislav Kubica - SMP CZ, a.s.
 • JUDr. Vlasta Franclová - STRABAG a.s.
 • Mgr. Michaela Tomášková - CENTRAL GROUP a.s.
 • Petr Neuvirt - VIAKONTROL, spol. s r.o.