Úvodní tisková zpráva projektu

Bytová výstavba, doprava, energetické úspory

Bytová výstavba

Svaz podnikatelů ve stavebnictví touto rubrikou reaguje na velký zájem veřejnosti o informace, týkající se oblasti výstavby bytů, současného bydlení a budoucího vývoje v České republice i v Evropě a ve světě.

V této části najdete zajímavé dokumenty, informace, grafy, tabulky a další podklady, které vám poskytnou základní údaje o této oblasti.

Portál o bydlení
http://www.portalobydleni.cz/

sfpi.cz

Dotace a úvěry - www.sfpi.cz

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let


MMR

– bytová politika: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika

– dotace a programy podpory bydlení: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika/programy-dotace

Doprava

V této rubrice najdete významné materiály, které se týkají uvedené problematiky - vládní, ministerské, odborné, i původní, vytvořené Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Součástí jsou také grafy, tabulky a další podklady, které vám pomohou získat informace o této oblasti. Rovněž jsou zde zveřejňována stanoviska SPS k dané problematice.

Energetické úspory

Nedílnou součástí  českého stavebnictví jsou vedle bydlení, inženýrského a dopravního stavitelství také energetické úspory. Jde o realizaci zejména stavebních a technologických opatření, jejichž provedení  snižuje investorům finanční náklady za spotřebovanou energii v budovách. Česká republika se zavázala ke splnění cílů uvedených v Národním akčním plánu energetické účinnosti v ČR do roku 2020. Tato opatření jsou podporována několika nástroji, zejména jde o operační programy druhého programovacího období, program Nová zelená úsporám, kotlíkové dotace, program Efekt atd . Jelikož součástí realizovaných projektů jsou i stavební práce, Svaz podnikatelů ve stavebnictví věnuje této oblasti významnou pozornost. Provádění těchto energetických opatření je velkou šancí pro malé a střední podnikatele i pro podnikatele s regionální působností. V konečném důsledku na podporu realizace těchto opatření vynaloží ČR do roku 2020 více než 90 mld. Kč s vyvolanou stavební poptávkou vyšší než 200 mld. Kč.