Dotované vzdělávání zaměstnanců 2024 -2027

Institut vzdělávání

Institut vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS v ČR) je organizační složkou SPS. Jeho současným úkolem a posláním je vybudování fungujícího systému vzdělávání tak, aby po skončení projektu byly naplněny jeho požadované výstupy a aby byly vytvořené vzdělávací programy poskytovány široké podnikatelské veřejnosti - členům SPS ve zvýhodněném komerčním režimu i ostatním uživatelům (fyzickým osobám a podnikatelské veřejnosti).

Od roku 2005 rozšířil Institut vzdělávání SPS svoji činnost, a to díky schválenému projektu "Rozvoj dalšího vzdělávání ve stavebnictví" č. CZ.04.3.07/ 3.2.01.1/0076, který byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

Institut vzdělávání se v současnosti podílí na realizaci těchto aktivit:

- Bipartitní dialog

- Vdělávací kurzy        

- Současně realizované projekty

Ostatní:

- Připravované projekty

- Ukončené projekty