Výhody členství

• renomé a odbornost,
• profesní kontakty,
• dodavatelská spolupráce,
• právo i reálná možnost ovlivňovat činnost Svazu,
• právo určovat priority a potřeby stavebního podnikání,
• účast v expertních skupinách Svazu,
• iniciativa k novým zákonům, předpisům a vyhláškám a jejich změnám,
• propagace firmy na na webu Svazu, v odborném časopisu Stavebnictví,
na výstavách, veletrzích a dalších akcích SPS,
• bezplatný odběr časopisu Stavebnictví, newsletteru,
• účast na školeních, konferencích, seminářích pořádaných SPS či partnery zdarma či se slevou,
• právo účastnit se odborného a společenského života členů Svazu,
• vlastní webový profil v rámci registrace na stránce Svazu,
• bezplatné právní poradenství.