Úvodní tisková zpráva projektu

Certifikační orgány

EVIDENCE CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ PRO KVALIFIKACI

Seznam certifikačních orgánů pro kvalifikaci je dle § 237 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, součástí evidence vydavatelů certifikátů s neomezeným dálkovým přístupem.
Stavební dodavatel, který chce být certifikován, si zvolí podle seznamu vedeném v evidenci certifikačních orgánů pro kvalifikaci subjekt, u kterého bude probíhat proces jeho certifikace.

Certifikační orgán pro kvalifikaci (COK) je subjekt, který je uznán jako odborně způsobilý a spolehlivý pro provádění kvalifikačního řízení. Pro svoji činnost má vydané osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Se správcem systému má uzavřenou smlouvu o náležitostech, souvisejících s Pravidly systému. Před započetím své činnosti je povinen oznámit získání akreditace správci systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci s přílohou jako důkaz jeho způsobilosti, že jeho postupy jsou v souladu s Pravidly systému a s evropskými požadavky na certifikační orgány. V Systému certifikovaných stavebních dodavatelů je zapsán do evidence certifikačních orgánů pro kvalifikaci.

V Systému certifikovaných stavebních dodavatelů je COK výkonným orgánem, který podle zásad zakotvených v Pravidlech systému zabezpečuje certifikaci stavebních dodavatelů. Činnost tohoto orgánu řídí jeho vedoucí, který zároveň odpovídá za plnění podmínek akreditace. Veškeré postupy COK, které upravují certifikaci stavebních dodavatelů, jsou součástí dokumentace COK, která je na vyžádání poskytnuta k nahlédnutí každému klientu - stavebnímu dodavateli.

Evidence certifikačních orgánů pro kvalifikaci poskytuje úplný seznam certifikačních orgánů a slouží zájemcům o certifikaci k orientaci při výběru subjektu, který bude provádět jeho certifikaci. Stavební dodavatel po volbě certifikačního orgánu pro kvalifikaci dle uvedeného seznamu mu zašle žádost o certifikaci spolu s příslušnou dokumentací (viz Dotazník pro kvalifikaci stavebních dodavatelů). COK jeho žádost zaeviduje a zahájí certifikační proces.

Evidence certifikačních orgánů pro kvalifikaci akreditovaných Českým institutem pro akreditaci

Název certifikačního orgánu

Kontaktní osoba

AkreditaceVydána/ Platnost do

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.

Prosecká 77a

190 00 Praha 9

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

286 019 404

724 304 539

konstankiewiczova@tzus.cz

95/2023

2.3.2023

11.9.2024

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299

760 01 Zlín

Ing. Pavel Vaněk

577 601 623

604 320 283

pvanek@itczlin.cz

Ing. Dušan Shejbal

577 601 532

audit@itczlin.cz

381/2020

16.6.2020

13.8.2024

SILMOS-Q s.r.o.

Křižíkova 70

612 00 Brno

Ing. Ivo Dušek

606 703 732

ivo.dusek@silmos-q.cz

Barbara Šulcová

514 633 291

724 348 034

barbara.sulcova@silmos-q.cz

426/202126.8.2021 26.8.2026

Výzkumný ústav pozemních staveb

Certifikační společnost, s.r.o.

Pražská 810

102 00 Praha 15

Ing. Lubomír Jablunka

271 751 148

602 495 862

jablunka@vups.cz

396/200619.9.2006

QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8

Bosonohy

642 00 Brno

Ing. Alan Malec

606 618 515

malec@qualiform.cz

295/2019

24.6.2019

24.6.2024