Úvodní tisková zpráva projektu

Právní poradna

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) zavedl na přání svých členů právní poradnu, která jim poskytuje základní orientaci v jednotlivých právních disciplínách a umožňuje zvážit další postup při řešení konkrétního problému. Složitost právního řádu ČR vyžaduje odborný přístup k posouzení jednotlivých případů. Není možné ani zodpovědné spoléhat na vlastní úsudek opřený o různé zkušenosti. Rámcové právní porady zejména v obchodních vztazích jsou pro členy SPS bezplatné. Podává je Mgr. Ing. Jana Krupičková, tel. 377 532 209, e-mail krupickova@AK-Plzen.cz. Advokátní kancelář má zastoupení v Praze a v Plzni. Konzultace nejsou zaměřeny na právní zastoupení v určité věci. Pokud je nutné případ detailně posoudit pro případný spor nebo jiné jednání, musí se člen obrátit na advokátní kancelář, která pak případ řeší dále, ale to již za sjednanou odměnu. Konzultace může pro konkrétní případ doporučit příslušnou specializovanou právní kancelář, která má zkušenosti z dané oblasti.