Institut vzdělávání

Skupina pro cenovou politiku ve stavebnictví a veřejnou zakázku

Expertní skupina se věnuje projednávání problematiky v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek z hlediska přiměřenosti jednotlivých zadávacích podmínek s cílem připravit návrhy stanovisek SPS a zastupovat svaz v rámci Expertní skupiny MMR k ZZVZ.  

Sleduje vývoj cen stavebních prací a materiálů se zaměřením na podmínky stanovení předpokládané hodnoty a postupu prokazování mimořádně nízké nabídkové ceny.

Cílem je připravit podklady, případně návrhy metodických pokynů z pohledu SPS.

předseda: Ing. Jiří Košulič - RTS, a.s.

členové:

 • Ing. Ladislav Sýs - PKS stavby a.s.
 • Ing. Jiří Tesař - Subterra a.s.
 • Ing. Jaroslav Hložek - STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 • Ing. Aleš Novák - PSP-GDS, s.r.o.
 • Ing. Vladimír Jabulka - GEOSAN GROUP a.s.
 • Jaroslav Vítovec - STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
 • Mgr. Ivona Velichová - VCES a.s.
 • Ing. Vlastimil Kaňovský - Ridera Stavební a.s.
 • JUDr. Hana Nevřalová - Metrostav a.s.
 • JUDr. Josef Chýle - KLEMENT a.s.
 • Ing. Jitka Škrdlová - VCES a.s.