Úvodní tisková zpráva projektu

Skupina pro problematiku bytové výstavby

Expertní skupina se ve své činnosti zaměřuje na podporu nájemního, družstevního a sociálního bydlení a bydlení realizovaného prostřednictvím developerských projektů. Vydává stanoviska k legislativním návrhům a koncepčním materiálům, podílí se na tvorbě doporučení Svazu pro zlepšení podmínek pro výstavbu nových bytů a modernizaci stávajícího bytového fondu i s ohledem na snižování energetické náročnosti. Při tvorbě těchto dokumentů spolupracuje s partnerskými organizacemi.

předseda: Ing. Pavel Ševčík – SPS

členové:

  • Ing. Ondřej Buršík - Metrostav Development a.s. 
  • Mgr. Michaela Tomášková - CENTRAL GROUP a.s.
  • Ing. Martin Brumovský - FINEP CZ a.s.
  • Ing. Jan Vysloužil - SČMBD
  • RNDr. Jiří Klíma - MMR
  • Ing. Luděk Bárta - Wienerberger s.r.o.