Úvodní tisková zpráva projektu

Expertní skupiny

Expertní skupiny

Představenstvo Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) zřizuje podle aktuálních potřeb odborné sekce a expertní skupiny pro jednotlivé odborné činnosti jako jednorázové nebo trvalé aktivy specialistů v oboru. Koordinaci jejich činnosti zajišťuje technický ředitel SPS.

Náměty a zadání pro činnost uvedených skupin vycházejí buď z vlastních plánů činnosti na běžný rok, případně z aktuálních požadavků (návrhů členů SPS) na podkladě zadání, schváleného generálním ředitelem.

V čele expertních skupin je předseda, který spolu s gestorem skupiny zajišťuje její chod. Jedenkrát ročně hodnotí jejich činnost představenstvo SPS na základě předložených zpráv o činnosti.