Úvodní tisková zpráva projektu

Jak se stát členem

Jak se stát členem

Členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) je dobrovolné. Může mít formu individuálního, kolektivního, přidruženého a čestného členství. Vzniká přijetím do Svazu rozhodnutím představenstva na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku. Předpokladem přijetí je odborná úroveň a stabilizovaná pozice firmy. K přijetí člena dává své stanovisko příslušná Krajská stavební společnost. Dokladem o členství v SPS je dekret.

Přihlášku naleznete zde.

Je členský příspěvek Svazu podnikatelů ve stavebnictví daňově uznatelným nákladem?

Odpověď:

Problematiku uznatelnosti členských příspěvků řeší zákon č. 586/92 Sb. o daních z příjmů v paragrafu 24 odst. 2 písmeno d. bod 4. Znění tohoto odstavce je:

„Výdaji (náklady ) …jsou také

d) členský příspěvek

4. organizaci zaměstnavatelů

Také v roce 2024 budou členské příspěvky pro Svaz zdanitelným příjmem. U členů Svazu je příspěvek daňovým nákladem.

Svaz je organizací zaměstnavatelů – právní úprava postavení Svazu je součástí zákona 89/2012 Sb. /občanský zákoník/ zejména ustanovením § 3025. Svaz je veden ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 11068. 

Aktuality

Co je u nás nového