architecture-blue-sky-building-business-310479.png

Jak se stát členem

Jak se stát členem

Členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) je dobrovolné. Může mít formu individuálního, kolektivního, přidruženého a čestného členství. Vzniká přijetím do Svazu rozhodnutím představenstva na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku. Předpokladem přijetí je odborná úroveň a stabilizovaná pozice firmy. K přijetí člena dává své stanovisko příslušná Krajská stavební společnost. Dokladem o členství v SPS je dekret.

Přihlášku naleznete zde.