Úvodní tisková zpráva projektu

Skupina pro sociální otázky

Expertní skupina se  nepodílí pouze na tvorbě textu Kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejich dodatků, které vyjednávají se zástupci OS Stavba. Její členové rovněž v rámci mezirezortních připomínkových řízení spolupracují na tvorbě stanovisek Svazu. Jednání expertní skupiny jsou rozšířena o personální ředitele stavebních firem, kde je projednávána problematika pracovního práva a pracovních sil.

předseda: Ing. Pavel Ševčík,Ph.D. - SPS

členové:

  • Ing. Aleš Voráček - LASSELSBERGER,s.r.o.
  • Ing. Lenka Slouková - OHLA ŽS, a.s.
  • Mgr. Zuzana Hynková - Metrostav a.s.
  • Ing. Karel Vašta - Subterra a.s.
  • Ing. Jana Jirušková - Skanska a.s.
  • Ing. Marcela Souhradová - Wienerberger a.s.
  • Ing. Petr Podaný - PKS Holding a.s.