Projekt GTA

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Ministerstvo pro místní rozvoj svým Rozhodnutím ze dne 8. 11. 2016 vyhovělo žádosti správce systému, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (SCSD).

"Pravidla systému", jsou podle § 233 – 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nedílnou součástí Systému certifikovaných stavebních dodavatelů. Vydává je Svaz podnikatelů ve stavebnictví jako správce systému pro zajištění ucelené a obecně dostupné informace o funkci, organizaci a výstupech SCSD. Jsou popisem postupů při hodnocení žadatelů o certifikaci podle příslušných kritérií, stejně jako související dokumentace a všech
náležitostí, vztahujících se k tomuto systému.

Certifikací stavebních dodavatelů se rozumí činnost, při které akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci posuzuje podle zásad zakotvených v Pravidlech systému, zda žadatel o certifikaci vyhovuje kvalifikačním předpokladům stanoveným v zákoně.

V rámci svého informačního systému uvádí správce, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, veřejně přístupné bezplatné odkazy:

•    Plné znění Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů
•    Evidence certifikačních orgánů pro kvalifikaci
•    Evidence certifikovaných stavebních dodavatelů a vydaných certifikátů