Úvodní tisková zpráva projektu

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Ministerstvo pro místní rozvoj svým Rozhodnutím ze dne 8. 11. 2016 vyhovělo žádosti správce systému, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (SCSD).

"Pravidla systému", jsou podle § 233 – 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nedílnou součástí Systému certifikovaných stavebních dodavatelů. Vydává je Svaz podnikatelů ve stavebnictví jako správce systému pro zajištění ucelené a obecně dostupné informace o funkci, organizaci a výstupech SCSD. Jsou popisem postupů při hodnocení žadatelů o certifikaci podle příslušných kritérií, stejně jako související dokumentace a všech
náležitostí, vztahujících se k tomuto systému.

Certifikací stavebních dodavatelů se rozumí činnost, při které akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci posuzuje podle zásad zakotvených v Pravidlech systému, zda žadatel o certifikaci vyhovuje kvalifikačním předpokladům stanoveným v zákoně.

V rámci svého informačního systému uvádí správce, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, veřejně přístupné bezplatné odkazy:

•    Plné znění Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů
•    Evidence certifikačních orgánů pro kvalifikaci
•    Evidence certifikovaných stavebních dodavatelů a vydaných certifikátů