concrete-1646788_1920.jpg

THE TRANSPOSITION OF BASEL III AND ITS IMPACT ON CONSTRUCTION – A CREDIT CRUNCH FOR CONSTRUCTION PROJECTS?

EU/FIEC
14. 6. 2022
Tisková zpráva FIEC 10.6.2022

Tisková zpráva v originálním znění

volný překlad obsahu tiskové zprávy

FIEC k TRANSPOZICI DOHODY BASEL III A  JEJÍ DOPAD NA STAVEBNICTVÍ  - ÚVĚROVÁ KRIZE PRO STAVEBNÍ PROJEKTY?

 

FIEC opakuje, že implementace dohody Basel III  jedna ku jedné a přísnější kapitálové požadavky na banky by mohly mít potenciálně škodlivé důsledky pro stavebnictví.

 

Např:

  •                Snížení kupní síly klientů

Negativně ovlivní schopnost klientů investovat do stavebních projektů, včetně ekologických stavebních projektů, aby bylo možné realizovat Zelenou dohodu EU. Jednoduše řečeno, ekologičtější výstavba vyžaduje více kapitálu, tj. zvýšenou investiční kapacitu klientů. Zavedení přísnějších kapitálových požadavků pro banky by proto pro klienty představovalo velkou překážku pro nákup zelenější výstavby, což by následně znemožnilo dosažení klimatických cílů.

 

  •                Snížení investiční kapacity podniků

Stavební společnosti, zejména malé a střední podniky (MSP), jsou při své každodenní činnosti závislé na snadném přístupu k financím, zejména když jejich provozní kapitál je již nyní značně omezen v důsledku několika faktorů, jako je například prudký nárůst cen stavebních materiálů, který se v důsledku probíhající války na Ukrajině jen zhoršil. Kromě toho musí být stavební společnosti také schopny zajistit udržitelnost vlastního provozu, což je přechod, který vyžaduje nákladné investice. Proto je nezbytný snadný přístup ke kapitálu.

 

  •                Ztráta pracovních míst ve stavebnictví

Přísná implementace Basel III hrozí snížením kupní síly klientů a omezením schopnosti stavebních společností realizovat projekty, a tím i snížením objemu stavebních projektů. To v konečném důsledku povede ke ztrátě pracovních míst. Existují odhady, že v tomto scénáři by bylo ohroženo 440 000 pracovních míst ve stavebním ekosystému EU.

 

FIEC vyzývá k posouzení dopadů s ohledem na potřeby financování, aby bylo možné čelit rušivým událostem na trhu a urychlit přechod k udržitelnému hospodářství.

Přiměřené provádění dohody Basel III, která udržuje schopnost bank financovat ekonomiku EU, včetně revize rizikových vah souvisejících se stavebním sektorem a umožnění přístupu citlivějšího k riziku pro financování projektů.

Jako podpůrné opatření rozšířit možnost veřejných záruk za úvěry podle dočasného rámce státní podpory.