clause-684509_1920.jpg

Možnost právního poradenství u AK HJF

Podpora podnikání/Dotace
24. 11. 2020

Lev ve světě práva

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. byla založena v roce 1990 jako volné sdružení advokátů. Od svého založení si tato kancelář vybudovala pevné místo na českém trhu. Advokátní kancelář má pracoviště v Praze a Hradci Králové, přičemž na poskytování právních služeb a provozu advokátní kanceláře se podílí v současné době okolo 40 pracovníků. Z tohoto počtu odborný tým advokátní kanceláře tvoří spolu s partnery dalších 22 advokátů a advokátních koncipientů. Profesní tým advokátní kanceláře tvoří významní odborníci, kteří pravidelně publikují v odborných časopisech a působí jako zkušení a aktivní členové v orgánech předních institucí a věnují se přednáškové činnosti, zvláště pro odbornou veřejnost. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je tradiční česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu významným klientům v soukromé i veřejné sféře. Během třech desetiletí své existence shromáždila know-how, které je svým rozsahem i kvalitou v českém prostředí unikátní. Mezi klienty kanceláře se řadí významné instituce, jak z hlediska regionálního, tak z hlediska celorepublikového významu jako jsou státní instituce, bankovní a pojištovací instituce, investiční  a finanční skupiny, významné sportovní kluby, automobilové společnosti a společnosti, které se zabývají správou významných budov apod.  Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. se specializuje především na trestní, mediální, sportovní, ústavní právo, obchodní právo - fúze/akvizice, transformace a reorganizace, zdravotní právo, správní právo, daňové právo, dále na soudní agendu včetně arbitráží. Významnou specializací je rovněž právní poradenství ve stavebnictví.

Právní poradenství ve stavebnictví:

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. poskytuje právní poradenství při výstavbě velkých stavebních projektů, kde má bohaté zkušenosti s obchodními podmínkami FIDIC. Poskytuje právní služby spočívající v přípravě smluvní dokumentace či její připomínkování, a to zejména pro samotné zhotovitele a objednatele, ale případně i mandatáře a správce stavby. Dále poskytuje právní poradenství v průběhu samotné realizace stavby, zejména pokud jde o uplatňování nároků vzniklých v průběhu realizace, či řešení konfliktních situací a dále má velmi bohaté zkušenosti se soudními spory vedenými jak před rozhodčími soudy, tak i před soudy obecnými. Mezi klienty se v této oblasti řadí, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlavní město Praha (realizace Tunelového komplexu Blanka), či její městské části, dále obce, ale i soukromé společnosti, které jsou v pozici zhotovitele.

Dlouholeté úsílí v této oblasti bylo oceněno v roce 2020 a 2019 vítězstvím v prestižení soutěži Právnická firma roku 2019 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je špičková česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu významným klientům v soukromé i veřejné sféře, v České republice i v zahraničí. Zároveň je Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.  uznávána a oceňována odbornou veřejností, známa mezi laickou veřejností a kladně vnímána advokátním stavem.

Více informací získáte zde

Kontakt