staveb zák.jpg

Prezident Svazu se zúčastnil projednání pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu

Legislativa
5. 2. 2021

Ve středu 3. 2. 2021 se začaly projednávat komplexní pozměňovací návrhy k novému stavebnímu zákonu v příslušných výborech Poslanecké sněmovny – v hospodářském, ústavně právním a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prezident Svazu Jiří Nouza se aktivně zúčastnil projednání pozměňovacích návrhů v hospodářském výboru. Celkem byly představeny tři pozměňovací návrhy, které můžeme pro přehlednost pracovně nazvat:

      • komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka (ANO) a dalších poslanců – na tomto pozměňovacím návrhu s poslanci pracovalo MMR

      • komplexní pozměňovací návrh poslance a předsedy hospodářského výboru Radima Fialy (SPD) a dalších poslanců – návrh jde v duchu pozměňovacího návrhu pana poslance Kolovratníka, ale ještě obsahuje upřesňující paragrafy

      • komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kupky (ODS) a dalších opozičních poslanců – jde proti vládnímu návrhu, zejména v udržení sloučeného modelu státní správy v přenesené působnosti

Svaz podnikatelů ve stavebnictví od počátku podporoval oddělený model státní správy a samosprávy podle hesla jeden úřad, jedno razítko, jedno rozhodnutí a do roka jasno, což ostatně považujeme za klíčový moment rekodifikace stavebního práva.

Jiří Nouza se postavil za návrh pana poslance Kolovratníka. Současně dodal, že stavební zákon v sobě nese v první části také oblast územního plánování. Svaz podnikatelů ve stavebnictví stojí za tím, že v oblasti územního plánování a vzniku tzv. dohody v území má jednoznačně roli samospráva. Nikdo jiný tuto dohodu vytvořit neumí a nemůže, proto by se role samosprávy měla naopak ještě posílit, což se v rekodifikovaném stavebním zákoně v tomto stádiu ne úplně děje. Svaz podnikatelů ve stavebnictví proto podporuje města ve vyjednávání s MMR ohledně zvětšení jejich kompetencí v rámci územního plánování, protože je to nezbytné a důležité.

V rámci hlasování hospodářského výboru prošel návrh poslance Kolovratníka a prošla i některá ustanovení návrhu poslance Fialy.