stavime-na-vedomostech_16134907074832.jpg

Svaz podnikatelů ve stavebnictví opět nabízí dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem

Vzdělávání
7. 2. 2024
SPS získal dva projekty umožňující systematické vzdělávání zaměstnanců členských firem bez zásadních nároků na kapacity personálních úseků firem a finanční prostředky. Oba získané projekty obsáhnou celou škálu témat od manažerských až po technické a IT kurzy. Projekty jsou omezeného rozsahu a upřednostněni budou řádní členové SPS, kteří se do projektu včas přihlásí a rezervují si objem dotačních zdrojů.

Na základě příznivých zkušeností s realizací kurzů v rámci dotace získané SPS v období 2019–2023, se Svaz podnikatelů ve stavebnictví opět rozhodl umožnit svým členům využít dotace na vzdělávání pro roky 2024-2026.

Projekty jsou omezeného rozsahu a upřednostněni budou řádní členové SPS, kteří se do projektu včas přihlásí a rezervují si objem dotačních zdrojů.

Oba projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Výhody dotovaného vzdělávání v rámci projektů SPS pro členské firmy:

 • Kvalitní vzdělávání zaměstnanců dle aktuálních potřeb.
 • Využití rozsáhlé nabídky témat vzdělávání a kvalitní sítě lektorů.
 • Průběžná volba témat – dlouhodobé a systematické vzdělávání zaměstnanců firmy.
 • Poradenství při nastavování vzdělávacích potřeb, rozhodování o tématech, lektorech, načasování kurzů.
 • Využívání dotovaného vzdělávání BEZ zatížení DOTAČNÍ ADMINISTRACÍ.
 • Za dodržování pravidel projektu zodpovídá SPS.
 • Průběžné čerpání dle volného de minimis.
 • Minimální kapacitní nároky na organizaci kurzů – firmy pouze posílají zaměstnance na kurzy.
 • Organizaci, lektorské zabezpečení i dokumentaci zajišťuje dodavatel.

Informace k oběma možnostem dotačního vzdělávání:

 • Dotace na manažerská školení, průmyslové inženýrství, procesy, osobnostní i odborný rozvoj, účetní, právní, technické kurzy,.. Období čerpání – začátek 2024 až 31. 12. 2026Katalog kurzů je možno získat od dodavatele.
 • Dotace na digitální dovednosti (IT kurzy a kurzy k technologiím Průmyslu 4.0). Prioritně zaměřeno na malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. Období čerpání – začátek 2024 pouze do 30. 9. 2025.

Konkrétní témata kurzů budou na vyžádání zaslány. Případně bude seznam kurzů uvedený na webových stránkách svazu.

Místo kurzů:  celé území České republiky, včetně území hl. m. Prahy, v prostorách firem, penziony, …lze využít školicí střediska dodavatele (Průhonice u Prahy, Zlín).

Forma vzdělávání: prezenční nebo online

Druhy vzdělávacích aktivit:

 • Uzavřené kurzy - pro skupiny 11-12 (případně až 15) osob z jedné či více firem ·       
 • Otevřené kurzy – pro jednotlivce z firem

Cílovými skupinami jsou zaměstnanci: osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k zapojené firmě (vyloučeni DPP, DPČ) .

Každý zapojený zaměstnanec se zúčastní kurzů v rozsahu cca 40 hodin vzdělávání (např. 5 dnů kurzu za 3 roky). Preferovanou skupinou jsou účastníci ve věku 55+.

U dotace na digitální dovednosti není zásadní omezení - zapojená osoba absolvuje minimálně 16 hodin školení (2 dny).

Konkretizace podmínek zapojení firem do projektů a finanční spoluúčast firem na vzdělávání bude součástí informací, které Vám sdělíme na společných schůzkách i individuálních schůzkách a dodavatelem. Termíny lze dohodnout individuálně. Společné informační schůzky proběhnou v únoru 2024 a jejich termíny budou zveřejněny na stránkách SPS.

Dotace na manažerská školení, průmyslové inženýrství, procesy, osobnostní i odborný rozvoj, účetní, právní, technické kurzy:

Dodavatel vzdělávání a projektového řízení - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Kontaktní osoba za dodavatele:

Ing. Renata Vrtělová, Projektová manažerka

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín

mob. +420 739 456 129, e-mail renata.vrtelova@profima.cz 

web www.profima.cz  

Dotace na digitální dovednosti (IT kurzy a kurzy k technologiím Průmyslu 4.0):

Je vypsáno výběrové řízení na dodavatele. V případě zájmu o zapojení do projektu, prosím, kontaktujte: Institut vzdělávání SPS, e-mail: institutsps@institutsps.cz