white-4298476_1920.jpg

Informace pro členy

Informace pro členy
10. 5. 2022

Subjektem pro technické posuzování podle čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 na území České republiky určilo MPO Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o., IČO:64507181

(zdroj MPO)