Úvodní tisková zpráva projektu

TAČR ESG ve stavebnictví

Technologická agentura České Republiky (TAČR), Program Théta  

Příprava ČR na implementaci managementu emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti v kontextu pravidel ESG ve stavebnictví

Doba trvání: 02/2023 - 12/2025  

Cílem projektu je posílit řetězec stavebnictví ČR v oblasti implementace managementu uhlíkové stopy a zvyšování energetické účinnosti se zaměřením na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Hlavním nástrojem k tomu je systematické slaďování postupu aktérů v souladu s právními předpisy přijímanými v kontextu klimatických závazků na úrovni EU a ČR s využitím rozvíjející se mezinárodní dobré praxe, používaných taxonomií, standardů, norem a metodologií. Globální cíl projektu bude mít zásadní dopad na (1) zvyšování energetické účinnosti, bezpečnosti a odolnosti stavebnictví jako sektoru klíčového pro realizaci klimatických opatření, tj. i mezinárodních závazků ČR, (2) zachování funkčnosti, zvyšování konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru a (3) rychlost a kvalitu připravovaných projektů.  

Partneři projektu:  

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.

řešitel: doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D.  

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z. s.

řešitel: Ing. Tomáš Janeba  

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

řešitel: PhDr. Tomáš Majtner, Ph.D.  

TK05010026