Úvodní tisková zpráva projektu

DIGI Vzdělávání zaměstnanců členských firem

Dotace na digitální dovednosti - vzdělávání zaměstnanců členských firem SPS

 Projekt„Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Digi vzdělávání“    

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008450

Doba realizace projektu: 1.2.2024 – 30.9.2025

Příjemcem je Svaz podnikatelů ve stavebnictví.  

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.      

Projekt Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Digi vzdělávání je financován Evropskou unií. 

____________________________________________

DIGI vzdělávání zaměstnanců členských firem

Svaz podnikatelů ve stavebnictví získal projekt umožňující vzdělávání zaměstnanců členských firem  v digitálních dovednostech bez zásadních nároků na kapacity personálních úseků firem a finanční prostředky.

Dotace na digitální dovednosti (IT kurzy a kurzy k technologiím Průmyslu 4.0). Prioritně zaměřeno na malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. Období čerpání – začátek 2024 pouze do 30. 9. 2025.

Projekt je omezeného rozsahu a upřednostněni budou řádní členové SPS, kteří se do projektu včas přihlásí a rezervují si objem dotačních zdrojů.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Výhody dotovaného vzdělávání v rámci projektů SPS pro členské firmy:

 • Kvalitní vzdělávání zaměstnanců dle aktuálních potřeb.
 • Využití rozsáhlé nabídky témat vzdělávání a kvalitní sítě lektorů.
 • Průběžná volba témat – dlouhodobé a systematické vzdělávání zaměstnanců firmy.
 • Poradenství při nastavování vzdělávacích potřeb, rozhodování o tématech, lektorech, načasování kurzů.
 • Využívání dotovaného vzdělávání BEZ zatížení DOTAČNÍ ADMINISTRACÍ.
 • Za dodržování pravidel projektu zodpovídá SPS.
 • Průběžné čerpání dle volného de minimis.
 • Minimální kapacitní nároky na organizaci kurzů – firmy pouze posílají zaměstnance na kurzy.
 • Organizaci, lektorské zabezpečení i dokumentaci zajišťuje dodavatel. 

Konkrétní témata kurzů budou na vyžádání zaslány. Případně bude seznam kurzů uvedený na webových stránkách svazu. Místo kurzů:celé území České republiky, včetně území hl. m. Prahy, v prostorách firem, penziony, …lze využít školicí střediska dodavatele (Průhonice u Prahy, Zlín)

Forma vzdělávání:  prezenční nebo online

Druhy vzdělávacích aktivit:

 • Uzavřené kurzy - pro skupiny 11-12 (případně až 15) osob z jedné či více firem ·       
 • Otevřené kurzy – pro jednotlivce z firem

Cílovými skupinami jsou zaměstnanci: osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k zapojené firmě (vyloučeni DPP, DPČ) .

U dotace na digitální dovednosti není zásadní omezení - zapojená osoba absolvuje minimálně 16 hodin školení (2 dny).

Konkretizace podmínek zapojení firem do projektů a finanční spoluúčast firem na vzdělávání bude součástí informací, které Vám sdělíme na společných schůzkách i individuálních schůzkách.  

Dodavatel vzdělávání a projektového řízení - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Kontaktní osoba za dodavatele:

Ing. Renata Vrtělová, Projektová manažerka

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín

mob. +420 739 456 129, e-mail renata.vrtelova@profima.cz 

web www.profima.cz