architecture-blue-sky-building-business-310479.png

PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU ČKAIT - Pozemní stavby

PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU ČKAIT - Pozemní stavby

Zaměřeno na: Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT.
Určeno pro: žadatele o autorizaci ČKAIT, ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru pozemních staveb.

Termíny kurzů: ...připravujeme

Termíny nových kurzů můžete sledovat i zde