Úvodní tisková zpráva projektu

Projekt Green Deal for Buildings

HORIZON 2020

Hloubková obnova fondu budov v Evropě závisí na inteligentním financování. Pokud máme dosáhnout vyšší míru obnovy a udržet si ji, klíčový význam mají finanční nástroje a opatření k překonání selhání trhu, kvalifikovaná pracovní síla s vhodnými dovednostmi a cenová dostupnost bydlení pro všechny občany. Aby bylo dosaženo cílů Evropské Zelené Dohody, je třeba veřejné financování, které by mělo motivovat další soukromé investice do hloubkové obnovy budov. Zúčastněné strany z veřejného a soukromého sektoru, zejména inovativní MSP, hrají v rámci energetické transformace Evropy důležitou roli.

Na modernizaci zastavěného prostředí je potřebný integrovaný přístup a konzistence v rámci všech příslušných politik se zahrnutím všech příslušných stran a při zohlednění několika aspektů, včetně bezpečnosti, cenové dostupnosti, životního prostředí a oběhového hospodářství. Právě z toho důvodu vznikl projekt GreenDeal4Buildings. Tento projekt v rámci inovačního programu EU Horizont 2020 zřídí kulaté stoly na implementaci iniciativy inteligentního financování inteligentních budov v České republice a na Slovensku. Výstupem projektu bude osm cestovních map a akčních plánů od zúčastněných stran na rozvoj tří pilířů iniciativy věnovaných obytným a nebytovým budovám, průmyslovým stavbám a inteligentní městské infrastruktuře.

 Kulaté stoly vytvořené projektem budou trvalá mnohostranná diskusní fóra zahrnující vládu, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelů energetických služeb a vlastníků a provozovatelů budov v celém hodnotovém řetězci energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Tyto kulaté stoly zanalyzují možnost rozšíření stávajících Evropských řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, vypracují relevantní strategie, cestovní mapu a akční plány.  

Internetové stránky projektu: https://greendeal4buildings.eu

Koordinátor projektu:  

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

Slovensko

Web: www.zsps.sk

Mail: sekretariat@zsps.sk  

Partneři projektu:  

Asociace poskytovatelů energetických služeb, z. s. (APES)

Česká republika

Web: www.apes.cz

Mail: office@apes.cz  

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

Česká republika

Web: www.ceskainfrastruktura.cz

Mail: office@ceskainfrastruktura.cz  

SEVEn the Energy Efficiency Center, z. u. (SEVEn)

Česká republika

Web: www.svn.cz

Mail: seven@svn.cz  

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS)

Česká republika

Web: www.sps.cz

Mail: sps@sps.cz  

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS)

Slovensko

Web: www.pss.sk

Mail: infopss@pss.sk  

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Slovensko

Web: www.siea.sk

Mail: office@siea.gov.sk  

Ústav vzdelávania a služeb (UVS)

Slovensko

Web: www.uvs.sk

Mail: vzdelavanie@uvs.sk  

ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. (VIAEU)

Slovensko

Mail: doktor@viaeuropa.sk