SPS logo 2020_ctverec.png

Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019‒2024 je uzavřena

Tiskové zprávy
2. 4. 2019
Praha, 2. dubna 2019 – Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Odborový svaz Stavba ČR (OS Stavba ČR) a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (OS DOSIA) podepsali 2. dubna 2019 v Praze Kolektivní smlouvu vyššího stupně na období let 2019‒2024.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Odborový svaz Stavba ČR (OS Stavba ČR)
a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy (OS DOSIA) podepsali 2. dubna 2019 v Praze Kolektivní smlouvu
vyššího stupně na období let 2019‒2024. Sociální smír v odvětví je jednou
z důležitých podmínek pro tvorbu předvídatelného prostředí v oblasti investiční
výstavby. Základem vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je právě Kolektivní
smlouva vyššího stupně, která je mezi oběma subjekty pravidelně uzavírána již od
roku 1991. Je závazná pro všechny podnikatele pracující ve stavebnictví, kteří mají
dvacet a více zaměstnanců.


V prosinci 2018 obdržel SPS od OS Stavba návrh nové smlouvy pro roky 2019–
2024, který obsahoval požadavky na zkrácení pracovní doby, prodloužení dovolené
na zotavenou, nárůst hodinových minimálních tarifů a požadavky na zvýšení
příplatků (za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích a za práci ve ztíženém
prostředí). Na návrh reagoval SPS svým stanoviskem. V průběhu ledna až března
letošního roku se několikrát sešli zástupci obou vyjednávacích týmů, kteří na
jednáních přednesli argumenty podporující jejich stanoviska. Na posledním jednání,
které se konalo 7. března, se týmy dohodly na konečném znění kolektivní smlouvy.
Výsledkem vyjednávání je navýšení minimálních hodinových tarifů v průměru o 9,1 %
a navýšení měsíčních tarifů v každém stupni o 1 150 Kč (meziroční nárůst minimální
mzdy). Výsledný návrh růstu tarifů je plně v souladu s růstem stavebnictví za rok
2018, který činil 9,2 %.


Oba sociální partneři poukazují na nutnost vytvoření dlouhodobé investiční strategie
ČR, urychlení povolovacích procesů a zdůrazňují nutnost vyšší podpory státu pro
technické vzdělávání, zejména řemeslných oborů.

České stavebnictví se i přes pokles stavební produkce v minulých obdobích podílí
téměř 7 % na tvorbě HDP a zaměstnává 9 % práceschopného obyvatelstva. Díky
vysokému multiplikátoru patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví. Na stavbách
v tuzemsku i v zahraničí využívá nejpokrokovější technologie a materiály.