SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v březnu 2020

Komentáře
7. 5. 2020
Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci březnu a 1. čtvrtletí 2020

Pokud je meziroční změna indexu stavební produkce za březen 2020 něčím překvapující, pak jen velmi nízkým poklesem oproti očekávání a i ten je dán spíše vazbou k poměrně vysoké srovnávací rovině předchozího roku nežli ke všeobecnému poklesu ekonomiky v důsledku pandemie. Březen loňského roku byl totiž nebývale vysoký (+ 11,6 %), a tak jeho letošní hodnota (pokles o 2,3 %) neznačí nijak výrazný problém. Je zcela zřejmé, že stavebnictví zatím ekonomiku drží, stavaři i ve složité situaci pokračují v práci a důkazem jsou i výsledky za březen.

Srovnání výsledků za celé 1. čtvrtletí, které za loňským nárůstem + 3,6 % vykazuje jen poměrně nevýraznou změnu a zůstává v kladné hodnotě 2,3 % a pokles za 1. čtvrtletí spadá na vrub pozemního stavitelství, pozitivní zůstává vývoj inženýrského stavitelství. Výrazný negativní vývoj lze pozorovat u nízkého počtu zahajovaných bytů, v březnu šlo o nebývale vysoký meziroční pokles o 30,2 % a za celé 1. čtvrtletí bylo zahájeno jen 9 140 bytů.

Pro druhé čtvrtletí je na místě zachovat opatrnost, protože se zřejmě výrazněji projeví negativní vlivy vládních restrikcí, včetně dopadu snížení stavu pracovníků z důvodů omezeného pohybu zahraničních zaměstnanců. Při zachování „dobré investiční nálady“ lze s velmi mírnou nadějí očekávat budoucí ekonomický vývoj, jistě však můžeme být i nemile překvapeni. Velký význam bude mít i dodržení příslibu vlády o preferenci investiční politiky a také fungující účinnost pomoci malým a středním firmám.  

Ing. Jiří Nouza
7. 5. 2020