SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v listopadu 2019

Komentáře
9. 1. 2020

Stavební produkce v listopadu reálně meziročně vzrostla o 4,5 %. Tím se listopad svou vzrůstající tendencí zařadil k výkonům na jaře tohoto roku. Výsledky ovlivňoval tlak na dokončení zakázek s blížícím se koncem roku, zejména byly dokončovány a dokončeny projekty v dopravní infrastruktuře.

Příznivé je, že v listopadu i od začátku roku rostlo pozemní i inženýrské stavitelství.

Údaje uveřejněné Českým statistickým úřadem nasvědčují tomu, že nárůst stavební produkce za rok 2019 bude menší než v polovině roku avizovaná 3 %.

Orientační hodnota nově povolených staveb aktuálně i od počátku roku – má trvale stoupající hodnoty, což by mohlo být výhodou do budoucna.

Značný listopadový pokles počtu zahájených bytů oproti předchozím měsícům výrazně neovlivní jejich předpokládaný celkový roční nárůst. Počet dokončených bytů naproti tomu v listopadu vzrostl.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v listopadu 2019 meziročně zvýšil o 1,9 %, což je pozitivní informace, ale bezpochyby se nejedná o trvalý jev. Se skončením stavební sezóny lze očekávat opětné snížení. Průměrná měsíční mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2019 i od počátku roku roste rychleji, než se očekávalo.  

Ing. Jiří Nouza

10. 1. 2020